Les – společenství pro pěstování, teorii a umění

Les je společenství pro pěstování, teorii a umění je místo spojující tvorbu, výzkum, zemědělskou práci, aktivismus a odpočinek.

01.07.2021
Orlické hory

Les – společenství pro pěstování, teorii a umění je místo spojující tvorbu, výzkum, zemědělskou práci, aktivismus a odpočinek. S představou sdílení a společného rozvíjení byl pro tyto účely v roce 2019 zakoupen lesní a luční pozemek o rozloze 2,8 ha v obci Hnátnice v Orlických horách. Záměrem společenství je vytvořit udržitelný bio-diverzní les přátelský pro nejpestřejší formy života od mikroorganismů, bakterií, rostlin, hub, živočichů až po člověka. Postupně zde vzniká hospodářství a zahrada založené na permakulturních principech a celoroční program vzdělávacích a kulturních akcí.

O PROJEKTU

Projekt aktivně reaguje na změnu klimatu a s ní spojené zrychlující se procesy degradace zemědělské a lesní krajiny, půdy, postupujícího sucha a vymírání drobných živočichů a na potřebu udržet zdravý vztah krajiny a lidí, kteří ji užívají. Uskutečňuje se na permakulturních principech, využívá udržitelné formy zemědělství, lesnictví a vodohospodářství a zahrnuje témata migrace, výživy, psychologie, zdraví, inteligence živočichů, rostlin a hub, rezistence a sdílení.

Chtěli bychom postupně měnit způsoby využívání krajiny k zemědělství, lesnictví a volnočasovým aktivitám k více provázanému vztahu krajiny a člověka v něm. Chceme společně sdílet nové poznatky o udržitelném hospodaření a existenci v krajině a podnítit vznik podobných aktivit, které by mohly v budoucnosti čelit monokulturní průmyslové degradaci nejen naší krajiny, ale i planety. Navíc v době nastupujícího sucha bude nutné přehodnotit způsoby zacházení s krajinou a uvědomit si důsledky spojené s půdní erozí, vymíráním hmyzu, ptactva, drobných savců atp., které nakonec ovlivňují i zdraví nás, lidí. Permakulturní a etické principy zacházení s krajinou ale chceme přenášet do umělecké a kulturní oblasti a celého životního stylu. Sdílením a spoluprací místní a umělecké komunity chceme bojovat proti ztrátě diverzity planetární, půdní a střevní flóry i fauny.  Chceme tak činit prostřednictvím aktivní péče o krajinu, akademickými výzkumy, společnými akcemi nejrůznějšího druhu a zaměření, od komunitních po veřejné.

PROGRAM

2022 A BUDOUCÍ PLÁNY
– pokračování realizace permakulturního designu
– umělecké a vzdělávací akce: rezidence, sympozia, permakulturní kurzy, 5P setkání, ochrana zvířat, knihovna

MINULÝ

2021
– Mycorrhizal Encounters I–IV: série online diskuzí s názvem Mycorrhizal Encounters dává slovo umělcům a umělkyním, aktivistům a aktivistkám, badatelům a badatelkám pracujícím s všestranností hub a vynalézavostí mykorrhizních společenstev, říjen – prosinec 2021
Workshop přírodního zahradničení a mulčování s Petrou Formánkovovou a Jarmilou Řezníčkovou, 6. 11. 2021
– Letní lesní sympozium: Potomci hub, 23. – 25. 7. 2021
– vrt studny a založení pastviny pro kozy a ovce
– Kompletní permakulturní kurz pro pokročilé s lektorkou Denisou Tomáškovou, 1. 6. – 27. 6. 2021
Permakulturní kurz pro začátečníky s lektorkou Denisou Tomáškovou, Kafkův ateliér, Praha, 8. – 9. 5. 2021

2020
– vytvoření jedlého lesa pod vedením lektorky Akademie permakultury Denisy Tomáškové, říjen 2020 – březen 2021
– Marek Meduna: Vzdoruj jako les; film z 2. ročníku sympozia, 2020
5P – Výsadba stromů a keřů do swejlu, 9.–11. 10. 2020
– Letní lesní sympozium: Vzdoruj jako les, 2. ročník zaměřený na možnosti obrany půdy, půdních a krajinných společenství a občanského aktivismu v době klimatické nouze, 31. 7. – 2. 8. 2020
Kurz pokročilého permakulturního designu, 19. – 23. 6. 2020

2019
– Marek Meduna: JSME LES: O inteligenci rostlin a mezidruhové komunikaci; film z 1. ročníku lesního sympozia, 2019
– Letní lesní sympozium: JSME LES: O inteligenci rostlin a mezidruhové komunikaci, 1. ročník zabývající se lesem jako komunikujícím a spolupracujícím společenstvím organismů různých druhů, 26. – 28. 7. 2019
– Permakulturní kurz: Jedlý les a hospodaření s vodou, lektoruje Denisa Tomášková, 18. – 19. 5. 2019

2018
Výzva k otevřené záchraně zvířat, od 2018SPOLEČENSTVÍ
Komunitní projekt Les byl iniciován spolkem Are a Institutem úzkosti. Na jeho realizaci se také podílejí umělci, ekologové, aktivisté, odborníci z Akademie permakultury, místní obyvatelé, členové sdružení Žijeme spolu v Orlických horách, spolek Bubahof a prostor Ovenecká 33.

Současný realizační tým
Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, Barbora Kleinhamplová, Nela Klajbanová, Eva Koťátková, Dita Lamačová, Tereza Porybná, Ida Tausch

Společenství Les
Terézia Belčáková, Václav Belčák, Jana a Jakub Adamcovi, Lenka Vítková, Ondřej Vinš, Václav Girsa, Jiří Kovanda, David Fesl, Marie Lukáčová, Filip Kraus, Dominik Lang, Eva Koťátková, Anna Ročňová, Jan Boháč, Lucie Rosenfeldová, Matěj Pavlík, Jakub Červenka, Tereza Porybná, Borbarla Soos, Teresa Castro, Kateřina Svatoňová, Atanasios Iliopulos, Barbora Kleinhamplová, Vít Lesák, Adéla Sobotková, Noemi Purkrábková, Jiří Sirůček, David Střeleček, Denisa Langrová, Jonáš Richter, Ruta Putramentaite, Dita Lamačová, Nela Klajbanová, Markus Selg, Edith Jeřábková, Zuzana Blochová, Gabriel Baharlia, Mariana Serranová, Andrea a Marek Medunovi, Pavlína a Mirek Verbíkovi, Marcela a Jiří Musilovi, Vojtěch Novák, Daniela a Linda Dostálkovy, Nadja Argyropoulou, Chris, Iria a Tassos Vrettos, Linda Hauerová, Táňa Nikulina, Kristina Fingerland, Olbram Pavlíček, Martin Zet, Markéta Lisá, Filip Cenek, Jan Kolský, Monika Krobová, Petr Vyhnálek, Denisa Tomášková, Nikolas Prokop, Jakob Ráček, Eliška Plechatová, Aliaksandra Yakubouskaya, Markéta Brandejsová, Matěj Verbík, Anetta Mona Chisa, Aleksandra Vajd, Adam Wlazel, Kateřina Vídenová, Tereza a Jaroslav Petruželka, Zdeněk Habarta, Dan Hrabina, Monika Štěpánová, Maja a Reuben Fowkes, Barbora Janečková, Roman Kašťák, Eva Jiřička, Lucie Fryčová, Lucie Doležalová, Lenka Kužvartová, Lukáš Hofmann, Matouš Lipus

Společenství Les je otevřená skupina lidí. Pokud máte zájem o vstup do společenství, kontaktujte nás na emailu les@are-events.org.

KONTAKT
les@are-events.org
Web
Instagram
Facebook

Les – společenství pro pěstování, teorii a umění
Lesní a luční pozemek mezi obcemi Hnátnice a Písečná, Orlické hory
Souřadnice pozemku:
Louka 50.027355, 16.462956
Les 50.027306, 16.461111

PODĚKOVÁNÍ A PODPORA
Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, společnost GTL, Atanasios Iliopulos, SolidSun, Emblem Hotel