FILM – Vzdoruj jako les

Film Marka Meduny ze sympozia Vzdoruj jako les, které proběhlo 31. 7. - 2. 8. 2020 na lesním a lučním pozemku mezi obcemi Hnátnice a Písečná v Orlických horách.

FILM – Resist Like Woods

A film by Marek Meduna from the symposium Resist Like Woods, which took place from Friday 31 July to Sunday August 2, 2020 on forest and meadow plot between the villages of Hnátnice and Písečná, Orlické Mountains. 

Film Vzdoruj jako les – česká verze

Film Vzdoruj jako les – česká verze

Film Vzdoruj jako les – anglická verze

Film Vzdoruj jako les – anglická verze

Film představuje druhý ročník lesního sympozia Vzdoruj jako les, který byl setkáním zástupců lesních, rostlinných a mezidruhových společenstev, odborníků z oblasti lesního a půdního hospodářství a oborů týkajících se krajiny, kurátorů, umělců, aktivistů a všech, kteří se nevejdou do tohoto pojmenování. Společný čas nám kromě povídání, pozorování a odpočinku naplnily přednášky, lesní kino, čtení, meditace, sdílení příběhů, lesní dětská skupina, lesní kuchyně, performance, koncert a výstava.

The film presents second year of the forest symposium Resist Like Woods, a meeting ofrepresentatives of forest, plant and interspecies communities; experts in forestry, soil management and landscape disciplines; curators; artists; activists; and all who do not fit into these frames. In addition to talking, observing and relaxing, our joint time was filled with lectures, a forest cinema, reading, meditation, story sharing, a forest kitchen, performances, children's forest group, a concert and, this year, an exhibition.

Režie, střih, animace: Marek Meduna
Kamera: Vojtěch Pollák
Zvuk: Jonáš Richter, Marek Meduna
Mix zvuku: Aid Kid

Promlouvají: Tomáš Uhnák, Radek Pokorný, Milan Hron, Arnošt Novák, Filip Podolský, Adéla Hrubá, Denisa Tomášková, Lukáš Hofmann

Sympozium Vzdoruj jako les pořádal LES – společenství pro pěstování, teorii a umění, spolek Are a Institut úzkosti.

Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, SolidSun

Director, editor, animations: Marek Meduna
Camera: Vojtěch Pollák
Sound: Jonáš Richter, Marek Meduna
Sound mixing: Aid Kid
Speakers: Tomáš Uhnák, Radek Pokorný, Milan Hron, Arnošt Novák, Filip Podolský, Adéla Hrubá, Denisa Tomášková, Lukáš Hofmann

Voiceover of lecturers and participants Tomáš Uhnák, Radek Pokorný, Milan Hron, Arnošt Novák, Filip Podolský, Adéla Hrubá, Denisa Tomášková, Lukáš Hofmann: John Comer, Rebecca Riisness

Symposium Resist Like Woods was organized by WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art, Are | are-events.org and Institute of Anxiety. 

Předchozí akce

Past events