Výzva k účasti: Odejít, nebo zůstat?

Večer sdílení na téma de/institucionalizace…

22.10.2018 10:00 —22.10.2018 23:00
Praha

facebook

*rezervace nutná

V případě zájmu zúčastnit se Večera sdílení je nutné aktivně participovat formou svého příspěvku. Napište nám několik vět o svém zamýšleném příspěvku na emailovou adresu: deinstitucionalizaceiu@gmail.com.Otevřená výzva

V rámci Večera sdílení se chceme soustředit na společenské důsledky institucionalizace a deinstitucionalizace a hledat způsoby, jak instituce radikálně proměnit, či jak je rozložit.
Zveme ty, kteří se pokoušejí o hledání alternativ, paralelních struktur, forem úniku nebo o změnu zevnitř, aby s námi sdíleli/y své zkušenosti. Vycházíme z přesvědčení, že naše osobní zážitky mají politický význam, a proto vás zveme diskutovat o svých zkušenostech, postojích a strategiích, které se tématu de/institucionalizace týkají.

Chceme se věnovat například následujícím otázkám:
Jaký vliv mají různé instituce na váš každodenní život?
Co chcete na institucích změnit? A mají instituce naopak aspekty, kterých byste se vzdát nechtěli/y?
Je boj na poli institucí osvobozující? Je osamělý? A je samotářský i život mimo instituce?
Má smysl bojovat uvnitř institucí, nebo raději zvnějšku?
Lze myslet a tvořit společnost bez institucí? Jaké jsou alternativy institucionalizace?
Jak aspoň částečně deinstitucionalizovat vlastní institucionalizovaný život?
Je deinstitucionalizace formou úniku? Je možné unikat a kam?
Jak vytvářet instituce demokraticky a participativně? Jak zabraňovat, aby se nové a alternativní instituce obrátily proti nám?

Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Vyzýváme a vítáme všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací, aby nám napsali/y několik vět o svém zamýšleném příspěvku na emailovou adresu: deinstitucionalizaceiu@gmail.com
Vaše emaily přečtou Alma Lily Rayner a Tereza Virtová, moderátorky diskuze. Jelikož nám jde o diskuzi široké škály individuálních pozic a oblastí, budeme s každým účastníkem řešit zacílení jeho příspěvku.

Večer sdílení vzniká jako součást programu nově založené platformy Institutu úzkosti. Více informací na www.facebook.com/institutuzkosti a www.institutuzkosti.cz

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha a Ministerstva kultury ČR.