Kvíření češtiny v překladu

Další ze série textů Manuálu kvíření jayzka českého zabývá inkluzivním jazykem v překladu. Jde vůbec překládat neutrálně?

Překlad přestává být pouhým převodem jazyka a myšlenek z jedné kultury do druhé, nýbrž je aktem, který zapříčiňuje společenskou změnu.

Další ze série textů Manuálu kvíření jayzka českého od Toby Wehleho se zabývá inkluzivním jazykem v překladu. Jaké strategie volí překladatelstvo, když se snaží být nestranné? Jde vůbec překládat neutrálně? Celý text si přečtěte a stáhněte zde:

Toby Wehle (on/jeho), vlastním povoláním překladatel, skladatel a tatér, je všestranný umělec a teoretik angažující se v tématech kvíření, queer překladu, trans/nebinárních identit, DID a neurodivergence. Kvíření češtiny vnímá zejména z hlediska překladu a zastává se o překladatelskou angažovanost v českém jazyce.

Text je součástí Manuálu kvíření jazyka českého – sbírky textů, které se zabývají tématem genderově inkluzivní češtiny, jejími formami a otázkami spojenými s jejím užíváním v různých kontextech.

Texty ze sbírky publikujeme na našem webu.

Ilustrace: Eli Sočněva, Grafika: Jozef Mrva

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha, Ministerstva kultury ČR, Městské části Prahy 7 a Státního fondu kultury.