Studio Porucha ŽIVĚ: diskuze s projekcí

O životě lidí s „jinakostí“ v „normálním“ světě.

10.01.2024 19:00 —21:30
kampus Hybernská, čítárna Café Hlína, Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Zveme na diskuzi s filmovou projekcí k právě vycházejícímu podcastu Studio Porucha: O životě lidí s „jinakostí“ v „normálním“ světě.

Původní událost plánovaná na prosinec byla kvůli nakažení covidem-19 našich hostek zrušena. Nyní máme nový datum pro naši živou událost.

Vánoce jsou v běhu, ale my se už teď těšíme na setkání s vámi na živé události Studia PORUCHA v novém roce a to 10.1.2024 od 19 hodin. A protože jsou Vánoce, zveme ať se na naše společné setkání připravíte a podíváte se nebo si přečtete pohádky a další filmové nebo literární příběhy a zamyslíte se spolu s námi:

Jaký prostor je ve filmových nebo literárních příbězích věnován zkušenosti “lidí s postižením”? V jakých příbězích a kulturních reprezentacích se vidíme, slyšíme a jaký obraz o jinakosti a normalitě tyto reprezentace nabízejí? Jaké příběhy s námi naopak nepočítají, jaké příběhy modelují světy bez naší přítomnosti? A pokud s námi počítají jak by se musely převyprávět, přerámovat, změnit, abychom se s nimi mohli*y aspoň částečně identifikovat? Jak by vypadala filmová nebo literární krajina, která bere “lidi s postižením” vážně?

Přijďte na komponovaný večer, v rámci kterého se podíváme na části filmového dokumentu Code of the Freaks (2020), který je radikálním přerámováním zobrazování “lidí s postižením” ve filmu.

Společně s Kateřinou Kolářovou, Karolínou Chovancovou a Zuzanou Kašparovou budeme hledat způsoby, jak přerámovávat tyto kulturní narativy a hledat v nich způsoby crip čtení, tedy divácké, čtenářské nebo posluchačské způsoby kreativního porozumění a “přepisování” textů, příběhů nebo vizuality, které spíše než z dominantních kulturních vzorců vycházejí z touhy, kritické imaginace, prožívání sexuality, mimo binární šablony žena – muž, heterosexuální – homosexuální, cis – trans, zdravý – nemocný.

Začátek diskuze s projekcí filmu 19:00 v prostoru čítárny (místnost u kavárny Hlína). Po diskuzi nás čeká zábava a DJ set od seafur. Konec 21:30.

  • Pro diskuzi je zajištěno tlumočení do znakového jazyka
  • Film je opatřen českými titulkami
  • Do prostoru čítárny a na toalety je zajištěn bezbariérový přístup
  • Na místě drobné občerstvení (plus možnost zakoupení vlastního v kavárně Hlína)

Událost je současně živým úvodem k připravovanému podcastu Studio Porucha: O životě lidí s „jinakostí“ v „normálním“ světě, který Institut úzkosti chystá společně s Kateřinou Kolářovou, Jonášem Richterem, Idou Tausch a přizvanými hosty*kami Matějem Čiperou, Karolínou Chovancovou, Zuzanou Kašparovou, Pavlou Kovaříkovou, annou řičář libánskou, Elianem Posledním a Jitkou Rudolfovou.

Podcast zkoumá, jak lidé s jinou zkušeností světa utvářejí vlastní kulturní imaginace a narace, vztahy vzájemné podpory, ale i zdánlivě banální každodenní praxe, které napomáhají překonávat a přežít institucionální exkluzi, bariéry a ableistickou nadřazenost. V rámci Institutu úzkosti jsou “jinakost” a “normalita” koncepty, které se pokoušíme nabourávat od samého začátku našeho fungování v řadě projektů, cyklů, událostí. Tato spolupráce byla pro nás speciálně cenná, protože nám umožnila zažívat momenty sdílení napříč oblastmi znevýhodnění, která často zůstávají nepropojena.

Podcast si můžete poslechnout na poslechovým platformách:

Soundcloud 
Apple Podcasts 
Spotify

Fotodokumentace (c) Peter Kolárčik

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha a Ministerstva kultury ČR.