ŠKOLA ROZPOUŠTĚNÍ – ROZŠIŘOVÁNÍ – PROPOJOVÁNÍ IMAGINACE

S letošním podzimem představuje Institut úzkosti nový projekt.

Tree of Life, Kristina Fingerland
01.11.2022
Mnohá místa po Praze.

S letošním podzimem představuje Institut úzkosti nový projekt.

Otevíráme Školu rozpouštění – rozšiřování – propojování imaginace (zkráceně Škola Imaginace).

Škola imaginace funguje jako zotavovna smyslů utlumených nastavením současného vzdělávání. Společně hledáme cesty, jak pracovat s obtížnými tématy za využití kritického myšlení, aktivace smyslů a rozvíjení imaginace. Imaginaci nevnímáme jako únik z reality, ale jako způsob, jak jí čelit.

Roli kreativity, imaginace a kritického myšlení chápeme jako zásadní pro formování naší odolnosti při procházení obdobím současných výzev. V této době je klíčové směřovat naši představivost k formám existence, které budou v souladu s potřebami lidstva, ale i planety a mimolidského světa. 

Škola imaginace je realizována prostřednictvím na sebe navazujících workshopů, jež trvají od listopadu 2022 do června 2023. Workshopy jsou připravovené pro dvě pracovní skupiny, jejichž účastníci a účastnice byli*y vybrány na základě otevřené výzvy. Pracovní skupiny jsou tvořené kulturními pracovníky a pracovnicemi, kteří*ré provozují lektorskou činnost, kulturní a edukační programy v kulturních institucích, a budoucím vzdělavatelkám a vzdělavatelům — studentům a studentkám pedagogických fakult v oboru Výtvarná výchova a ostatních oborů, jež mají zájem pracovat v olbasti kreativního vydělávání. 

Cílem projektu je posílit u nich kompetence, které umožní tyto vědomosti předávat dalším recipientům: dětem a dospívajícím, ale i studujícím a uměleckému publiku. Reagujeme tak na poptávku vzdělavatelů a vzdělavatelek, kteří*ré nedisponují nástroji jak s účastnictvem kurzů kreativního vzdělávání otevírat závažná témata a v kontextu vzdělávání se z takových témat tudíž stává úzkost posilující “tabu”.

V listopadu proběhne první workshop, který je věnován experimentům s probouzením smyslů a prohlubování kritické perspektivy. 
Druhý workshop se zaměří na zkoumání posunů a proměn sebeobrazu, vztahujících se k práci na autoportrétu, portrétu a sebereflexi. 
O obsahu dalších setkání budeme detailnější informovat na blogu projektu na adrese: wwww.institutuzkosti.cz/skola-imaginace

Termíny konání Školy imaginace:

1. setkání: 11. a 12. listopad (10:00 – 18:00 hod.) 
2. setkání: 9. a 10. prosinec (13:00-18:00 hod.) 
3. setkání: 6. a 7. leden (13:00-18:00 hod.) 
4. setkání: 10. a 11 únor (13:00-18:00 hod.) 
5. setkání: 10. a 11. březen (13:00-18:00 hod.) 
6. setkání: 14. a 15.duben (13:00-18:00 hod.) 
7. setkání: 12. a 13. květen (13:00-18:00 hod.) 
8. setkání: 9. a 10. červen (10:00 – 18:00 hod.)

Aktivity kurzu jsou určené vybraným pracovním skupinám. Pokud byste měli*y zájem nahlédnout, jak Škola imaginace probíhá, napiště nám na: iu@institutuzkosti.cz. 

Škola imaginace je realizována v rozmezí školního roku 2022/2023 v sérii na sebe navazovaních workshopů. Škola imaginace je otevřena pro dvě uzavřené pracovní skupiny participantů*ek vybraných na základě open callu. Kapacita pro kruzů Školy imaginace je již naplněna. V novém navazujím roce 2023/2024 bychom rádi*y připravili*y novou sérii workshopů — sledujte nás pro aktualizace o projektu.

Fotodokumentace (c) Ida Tausch

Projekt Škola rozpouštění – rozšiřování – propojování imaginace (Škola imaginace) je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.