Škola imaginace v Kampus Hybernská

Kampus Hybernská je partnerem projketu Školy imaginace a od roku 2022.

13.05.2023
Praha

Kampus Hybernská je partnerem projektu Školy imaginace a od roku 2022 poskytuje realizaci pro naše workshopy.

Co se zde událo?

Společně se v sérii na sebe navazujících workshopů zaměřujeme na rozvíjení kompetencí zaměřených na posouvání limitů imaginace, skrze prožitkové metody vycházející z různých typů umělecké praxe. Workshopy využívají pestrou škálu performativních formátů: 

  • formáty, zaměřené na práci s tělem a pohybem a na odučování zažitých pohybových vzorců, podporujících normativitu 
  • formáty, zkoumající možnosti neverbální komunikace, které umožňují lépe se propojit mezi sebou navzájem mimo limitující identity 
  • formáty, využívající koncept “Deep listening”, založený na poslouchání celým tělem 
  • formáty, testující naši schopnost vidění a pozorování (pod povrch, mimo normativní perspektivy) 
  • formáty, rozvíjející schopnost empatie a vzájemné rezonance 
  • formáty, experimentující s kolektivní tvorbou, posilující principy spolupráce

Po více jak půlročním setkávání dvou pracovních skupin jsme se začali*y zaměřovat na na konzultace vlastních prací účastnictva a dochází tak již k vytváření prostoru pro účastnictva. To jej využilo k otestování vlastních aktivit inspirovaných účastí ve Škole imaginace.

Tímto děkujeme univerzitním prostorám Kampus Hybernská za poskytnutí zázemí.

Nadcházející kurzy: 

  • 13. a 14. seminář v Kafkárně a ve Vile Pevnostní 561 (12. a 13. května 2023) 
  • 15. a 16. závěrečný seminář v Prokopském údolí (9. a 10. června 2023)

Škola imaginace je realizována v rozmezí školního roku 2022/2023 v sérii na sebe navazovaních workshopů. Škola imaginace je otevřena pro dvě uzavřené pracovní skupiny participantů*ek vybraných na základě open callu. Kapacita pro kruzů Školy imaginace je již naplněna. V novém navazujím roce 2023/2024 bychom rádi*y připravili*y novou sérii workshopů — sledujte nás pro aktualizace o projektu.

Projekt Škola rozpouštění – rozšiřování – propojování imaginace (Škola imaginace) je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.