Pátý rod

Seznamte se s pátým rodem, nadstavbou českého jazyka pro genderově neutrální vyjadřování.

„Určitě to znáte. Potřebujete mluvit o sobě či o dalších lidech, ale žádný z mluvnických rodů českého jazyka se vám nehodí, nebo neznáte gender/pohlaví těch lidí a nechcete je urazit připsáním nesprávného.

A tak se zoufale vyhýbáte minulému času, názvům osob, zájmenům třetí osoby, trpnému rodu sloves… a vypadá to hrozně.

Nyní už nemusíte! Řešením pro tyto situace je pátý rod, nadstavba českého jazyka pro genderově neutrální vyjadřování.

Řešení pro inkluzivní jazyk představuje Singularis v podobě pátého rodu, nadstavbě českého jazyka pro genderově neutrální vyjadřování. 
Celý text si přečtete na konci tohoto textu.

Singularis je nebinární spisovatex a programátox, autox knižního vydání scénářů seriálu Ester Krejčí a popisu eichlerské češtiny. Distancuje se od LGBT+ komunity, především od woke hnutí. Motivací k zapojení do projektu mí byl odpor k nutnosti vyjadřování genderu xohokoliv v jazyce a snaha o nalezení funkčnější a méně problémové náhrady generického maskulina, jakou by xdokoliv mohlu použít v kterékoliv situaci svobodně, pohodlně a slušně k odkazování na jakoukoliv osobu (včetně sebe) bez postranní konotace ohledně toho, jaká nebo čím daná osoba je, může, či nemůže být.

Toto je poslední text Manuálu kvíření jazyka českého, sbírky textů, které se zabývají tématem genderově inkluzivní češtiny, jejími formami a otázkami spojenými s jejím užíváním v různých kontextech.

Texty jsou výsledkem tvůrčí práce autorů*ek pracovní skupiny zaměřené na kvíření českého jazyka, která vznikla před dvěma roky. Cílem práce skupiny bylo vyvíjet nové formy nebinární češtiny a mapovat ty stávající. 

Za důležité a inspirativní texty, které pomáhají hledat cestu, jak kvířit češtinu děkujeme Jamie Rose, Janě Valdrové, Tobymu Wehle i Singularis.

Nejpozději začátkem února se můžete těšit na jejich souborné tištěné vydání ve formě zinu doprovozené panelovou diskuzí! Sledujte nás pro bližší informace u této události.

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha, Ministerstva kultury ČR, Městské části Prahy 7 a Státního fondu kultury.