Rezidence: Daniela & Linda Dostálkovy

Daniela a Linda Dostálkovi na rezidenci…

01.03.2018 00:00 —30.04.2018 23:59
Goethe-Institut v Praze

Institutional Homeopathy©
březen– duben 2018

Sestry Daniela & Linda Dostálkovy fungují jako umělecké duo. Od roku 2016 společně provozují Institucionální homeopatii, hybridní sociálně uměleckou agenturu. Skrze ni poskytují servis především kulturním institucím, ale i jednotlivcům. Aplikací postupů příbuzných disciplín vytvářejí nové hybridní formy prezentované v podobě výstav, workshopů či autorských publikací. Důležité je pro ně uvědomění si prostupnosti hranic jednotlivých oborů, pracují napříč různými médii a odvětvími. www.dostalkova.com

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha a Ministerstva kultury ČR.