Limity imaginace: OPEN CALL

Zúčastněte se sbírky návrhů k dráždění imaginace pro Bienále Ve věci umění.

27.04.2020 12:00 —21.06.2020 23:59

Sbírka návrhů k dráždění imaginace

Pro mezinárodní výstavu – Bienále Ve věci umění – vyhlašujeme veřejnou výzvu k zasílání návrhů jak překračovat limity imaginace v oblasti Vašeho zájmu či profese. Návrhy mohou reagovat na Vaše osobní zkušenosti, zkušenosti druhých nebo na obecnější chápání situace. Tato „dráždidla“ imaginace mohou mít rozmanitou podobu od návodu ve formě textu, kresby, koláže, fotografie, videa, audia přes recept, nákres přístroje, popis situace až po vzorec.

Zkuste si vybavit v jakých situacích a oblastech narážíte na překážky a limity představivosti, které nejste schopni překročit (nebo lidé kolem Vás). Proč a kdo se bojí vaší představivosti nebo se bojí imaginovat. Imaginace stojí za velkými objevy, sociálními změnami, modely sdílené praxe, ale i malými a důležitými radostmi života. Imaginace je tak základním nástrojem změny a prožívání světa, může aktivovat smysly a probudit nevyužitý tvůrčí potenciál. Bez toho, abychom si vytvořili určitou představu o jiném fungování, nejsme schopni nic udržitelně změnit. A přesto se již od dětství setkáváme s korekcí a neustálým potlačováním imaginace. Proto vyhlašujeme výzvu pro zasílání návodů na to, jak imaginaci fyzicky i psychicky podněcovat. Vašim představám se meze nekladou! Moc nás potěší, když s námi budete sdílet Váš příspěvek vycházející z jakékoliv životní zkušenosti či pracovní praxe.

Nejimaginativnější návrhy zveřejníme anonymně nebo se jménem autora (podle Vaší preference) a některé se pokusíme po domluvě s Vámi zrealizovat.

Váš návrh zašlete nejpozději do 21. 6. 2020 na email nebo poštou na:

iu@institutuzkosti.cz

Institut úzkosti
Pplk. Sochora 7
17000 Praha 7