Unisex jména: nová, atraktivní, multifunkční

Další text Manuálu kvíření jazyka českého zkoumá unisex jména.

Proč narůstá zájem o unisex jména v nejširších vrstvách populace – jaké mají vlastnosti nebo potenciál, který rodově specifická jména nemohou vyjádřit?

Další text Manuálu je od Jany Valdrové a zkoumá unisex jména: nová, atraktivní a multifunkční. Celý text si přečtěte a stáhněte ve formě PDF na konci tohoto textu.

Jana Valdrová (ona/její) je lingvistka a soudní znalkyně se specializací na rodově neutrální jména. Přednáší o nich v Česku i v zahraničí, pořádá školení a workshopy, publikuje v českém a zahraničním odborném tisku. Na vyžádání může uskutečnit přednášku nebo workshop o rodově neutrálních jménech pro správní orgány i jazykovědné a jiné instituce.

Ilustrace: Eli Sočněva, Grafika: Jozef Mrva

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha, Ministerstva kultury ČR, Městské části Prahy 7 a Státního fondu kultury.