IÚ & FUTUROPOLIS: Letní škola kritické pedagogiky (2.ročník)

Pro jaký svět škola vzdělává a pro jaký by vzdělávat měla?

15.08.2023 —18.08.2023

Chceme si společně klást otázku po tom, pro jaký svět škola vzdělává a pro jaký by vzdělávat měla.

Přejeme si společně tvořit kritickou pedagogiku; propojovat aktuální témata a zkušenosti studujících do výuky a rozvíjet demokratické přístupy (nejen) na školách. Přejeme si, aby se škola stala místem setkání a společného přemýšlení nad současnou podobou školy, vzdělávání a možnostmi proměny.

Letní školu pořádá projekt Futuropolis, ve kterém se spojuje Institut úzkosti a NaZemi. 

Letošní letní školu věnujeme jádru kritické pedagogiky a naší (společné) zkušenosti s kritickou pedagogikou. Těšit se můžeme na přístupy, inspiraci a zkušenosti z berlínského institutu Paula Freireho. Chceme tak prohlubovat naše společné porozumění i hledat možné podoby kritické pedagogiky skrze společnou zkušenost. Přejeme si také nadále tvořit a posilovat síť kriticky vyučujících a tak letní škola bude sloužit i k hledání společných misí a vizí.

Přihlašování možné ZDE.