Futuropolis: Škola emancipace

Tříletý vzdělávací projekt zaměřený na kritickou pedagogiku.

01.01.2021

www.futuropolis.cz

Jiná škola je možná! A to taková, ve které bude každý hlas slyšet.

Futuropolis: škola emancipace je tříletý projekt, který vzniká ve spolupráci s organizací NaZemi a zapojenými školami a pedagogy a pedagožkami. Chceme školu, která kriticky i kreativně vstupuje do současného dění. Vytváříme proto pedagogickou metodu Futuropolis: škola emancipace, která umožní žákům a žákyním postavit se současným problémům s trpělivostí a odvahou. Se snahou problémům porozumět, hledat prostor pro smysluplnou akci a posílit vlastní hlas ve škole i společnosti. Stavíme na rovnocenném vztahu žáka a učitele v procesu utváření budoucnosti. Chceme posilovat naději v lepší svět.

V tvorbě metody vycházíme z přístupů a myšlenek kritické pedagogiky Paula Freireho, metod modelování budoucností, systémového myšlení a emancipačních tradic Jana Amose Komenského. Možnosti jazyka hledáme také v oblasti umění.

V tomto tříletém projektu budeme tvořit inovativní nástroje pro rozvoj emancipačních a občanských kompetencí. Chceme kriticky a imaginativně pracovat s problémy marginalizovaných skupin a aktuálními palčivými tématy. Metodu budeme spoluvytvářet a zkoušet se spolupracujícími pedagogy a pedagožkami 2. stupně ZŠ a jejich žákyněmi a žáky. Projekt podpoří akční výzkum. Jako podpůrný nástroj vytváříme „živou“ online učebnici, která metodu zpřístupní veřejnosti.

Aktuální výstupy a informace o akcích Futuropolisu: Škola emancipace budeme publikovat na našem webu. Sledujte nás na www.futuropolis.cz.

Vizuál (c) Dan Dan Perjovschi

Finanční podpora projektu: Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hl. města Prahy.