KRUNÝŘ: 2.setkání dětské redakční rady

Zahrada Kafkárny a tým Krunýře opět svolává dětské redaktorky a redaktory.

18.06.2023 13:00 —16:00
Kafkárna, Centrum pro umění a ekologii / UMPRUM, Buštěhradská 2, 160 00, Praha 6

A je to znovu tady: Zahrada Kafkárny a tým Krunýře opět svolává ke společnému bádání a tvoření.

Chcete se podílet na 2. čísle dětského pracovního sešitu Krunýř?

Opět svoláváme dětské redaktorky a redaktory ke společnému bádání a tvoření. Ještě než se rozjedete na prázdniny pojďte s námi zkoumat příběhy zahrady a jejích obyvatel (zvířat, rostlin, hub, soch a věcí), kteří dohromady tvoří provázaný organismus, který spolu navzájem komunikuje. Tentokrát se na něj budeme ladit společně s Marií Tučkovou, vizuální umělkyní a autorkou ilustrací dalšího čísla Krunýře.

Marie Tučková alias Ursula Uwe pracuje v médiích textu, videa, kresby, písňové tvorby, živé performance a instalace. Marie ve své tvorbě zkoumá politiku naslouchání, hierarchii hlasů, polyfonii, různé formy spolupráce a překrývání politického a básnického jazyka. Ve své tvorbě upozorňuje na souvislosti mezi vykořisťováním přírody a 
ženskými a queer těly. Její práce je založena na dlouhodobém výzkumu, na spolupráci a na improvizaci jako nekonečné zkoušce (Wilson Harris).

KRUNÝŘ je pracovní sešit pro dětské čtenáře a čtenářky, zaměřený na prohlubování mezidruhových vztahů, rozvoj imaginace a empatie a nebinárního vidění světa. Přináší řadu příběhů, aktivit, scénářů, které aktivují tělo a mysl, motivují ke kreativitě a touze aktivně měnit svět okolo sebe. Mezi jeho rubriky patří aktivity rozvíjející smysly, stávání se dočasně někým či něčím jiným, praktické návody, imaginační scénáře, zprávy z Lesa, rozhovory vedené dětskou skupinou reportérek a reportérů Břevnovský expres, trasy výzkumných procházek, rady jak pečovat o druhé, ať už to jsou lidé, zvířata, rostliny a jiné.

Pomůcky i občerstvení bude na místě.

Účast zdarma.

Těšíme se na vás, Váš tým Krunýře a Kafkárny.

Pořádá Institut úzkosti ve spolupráci s Centrem pro umění a ekologii UMPRUM.

Projekt Centrum pro umění a ekologii UMPRUM získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.

Grafika (c) Žofia Fodorová

Fotodokumentace (c) Markéta Slaná

Událost je podpořena Ministerstvem kultury ČR a Hlavním městem Praha.