Vzdoruj jako les: Výstava

Vystavující:
Jan Boháč & Jonáš Richter, Daniela a Linda Dostálkovy, David Fesl, Kristina Fingerland, Václav Girsa, Denisa Langrová, Marie Lukáčová, Vojtěch Novák, Olbram Pavlíček, Ruta Putramentaite, Anna Ročňová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, David Střeleček, Ondřej Vinš, Lenka Vítková, Martin Zet

Resist Like Woods: Exhibition

Artists:
Jan Boháč & Jonáš Richter, Daniela a Linda Dostálkovy, David Fesl, Kristina Fingerland, Václav Girsa, Denisa Langrová, Marie Lukáčová, Vojtěch Novák, Olbram Pavlíček, Ruta Putramentaite, Anna Ročňová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, David Střeleček, Ondřej Vinš, Lenka Vítková, Martin Zet

V lese se neplatí vstupné, v lese se nenosí roušky, v lese není klimatizace, v lese se nestaví architektura pro exponáty, v lese nejsou popisky, v lese jsou výstavy pro všechny, kteří mohou aspoň trochu chodit, vidět, hmatat, kousat, v lese se trochu mluví a málo čte, v lese zpívají ptáci, v lese křupou pod nohama větvičky, v lese diváci zapomenou na čas, v lese nejsou otevírací hodiny, v lese se nevyměňují zářivky a žárovky, v lese nejsou hlídači, v lese se kurátoři a umělci schovávají za stromy a umělecká díla mají námluvy se srnami, prasaty, zajíci, ježky, hmyzem, pařezy, mechy, stromy, větvemi, přesličkou, trávou, kapradím, šiškami, kořeny, choroši a jinými houbami. Umění do lesa patří a les do něj, proto můžeme společně věřit v něco, co se vytratilo a co jsme vyhnali z bílých krychlí.

Kurátorka: Edith Jeřábková
Fotografie: Johana Pošová

In the forest no admission is charged, in the forest no face masks are worn, in the forest there is no air conditioning, in the forest no architecture is built for exhibits, in the forest there are no descriptions, in the forest exhibitions are for all who are able to walk, see, touch, taste, in the forest there is a little speech and less reading, in the forest birds sing, in the forests twigs crack beneath our feet, in the forest the audience forgets about time, in the forest there are no opening hours, in the forest no light bulbs are changed, in the forest there are no security guards, in the forest curators and artists hide behind trees, and works of art commune with roebuck, wild boar, hares, hedgehogs, insects, tree stumps, moss, trees, branches, ferns, grass, bracken, pine cones, roots, mushrooms and toadstools. Art belongs to the forest and the forest to art, enabling us to believe together in something that has been lost and that we have driven out of our white boxes.

Curator: Edith Jeřábková
Photo: Johana Pošová

2020 06 01 les katalog a4 low
2020 06 01 les katalog a4 low

Předchozí akce

Past events