Veřejné slyšení ve věci vzdělávání

Třetí Veřejné slyšení zaměřené na možnosti současného vzdělávání – formálního i neformálního.

Eva Koťátková
04.10.2022 18:00
Fakultní základní škola Pedf UK Umělecká Umělecká 850/8, 170 00 Praha 7-Holešovice

Třetí Veřejné slyšení zaměřené na možnosti současného vzdělávání – formálního i neformálního.

Dosáhly naše současné vzdělávací systémy hranice svých možností? Nevyplývají některé z problémů současného světa právě z toho, co a jakým způsobem (se) učíme?

Veřejné slyšení se zaměří na možnosti současného vzdělávání – formálního i neformálního. Podrobněji se podíváme na školní prostředí a jeho vliv na to, do jaké míry se v rámci něj cítíme nebo necítíme komfortně ve vlastním těle, s vlastním jednáním, se způsobem, jakým se chováme nebo mluvíme, se zájmy, schopnostmi nebo postoji, kterými zapadáme do svého okolí nebo se z něj vyčleňujeme.

Veřejné slyšení ve věci vzdělávání vytváří prostor pro setkání lidí z různých oblastí, které spojuje schopnost kritické reflexe v oblasti vzdělávání. 
Propojuje hlasy, které se mohou navzájem inspirovat a obohatit a které mají potenciál rozvinout stávající diskusi o podobě a smyslu současného vzdělávání a školy. Důležité budou také hlasy studujících, které obvykle nejsou slyšet, protože jim nebývá poskytnut prostor. Proto zveme žáky a žákyně, pedagogy a pedagožky, rodiče, organizace nabízející pomoc diskriminovaným, mluvčí za vyloučené, znevýhodněné skupiny.

Cílem Veřejného slyšení je kriticky pojmenovat vzorce a spouštěče, které se podílejí na normování našich názorů, těl, identit, a současně nastínit možná řešení, jak podporovat odlišnost, mnohost, fluiditu jako nutný předpoklad pro fungování svobodné a inkluzivní komunity a společnosti.

Pojďme sdílet pohledy na současné vzdělávání a zamyslet se společně nad tím, jak by mohlo vypadat jinak.

Vstup na událost je zdarma. Akce proběhne v českém jazyce.

*

Letošní hosté a hostky:

Tereza Čajková (Gesturing Towards Decolonial Futures), Viktorie Černegová, Marie Čtveráčková (Synth Library), Petr Dlouhý (It’s All About Education), Jan Ďuzda (ARA art), Ella, Dora Fišerová (Fridays for Future), Kateřina Fojtíková, Georgia Hejduková, Hellwana, Laura Henderson, Anna Herzigová, Kateřina Holá, Glynis Hull-Rochelle, Gabriela Junášková, Kateřina Kalivodová (Společnost pro Kreativitu ve Vzdělávání), Anna Klusák, Bartoloměj Kouba, Alice Koubová, Julie Koubová, Pavla Kovaříková (Rozhledna), Anna Kubíčková (ČOSIV), Klára Laurenčíková, Lucie Macků, Maty (Trans*parent CZ, Queer & Trans Youth CZ, Tereza Olivová (Vigvam), Barbora Postránecká (Vyrůstat doma), Marie-Luisa Purkrábková, Haru Spindler (Trans*parent CZ, Queer & Trans Youth CZ), Magda Jiřička Stojowska, Martina Svobodová, Bára Šimková, Magda Šipka, Hana Švábíková (OTEVŘENO), Tereza Olivová (Vigvam), Tomáš Vaněk.

Audiozáznamy k poslechu:

* * *

Veřejné slyšení je tříhodinové tematicky zaměřené pásmo sdílení příspěvků různého druhu (osobních, teoretických i performativních) od více než 40 pozvaných hostů a hostek. Tento specifický formát umožňuje se koncentrovaně zaměřit na zkoumané téma skrze krátké příspěvky lidí, kteří mají zkušenost z konkrétní oblasti.

Letošní Veřejné slyšení ve věci vzdělávání je třetí v pořadí. Veřejných slyšení už proběhlo několik. První bylo Veřejné slyšení, které mapovalo téma úzkosti a jejího systémového původu (2018). Následovalo Veřejné slyšení ve věci imaginace (2020), které zkoumalo, co, kdo a proč způsobuje, že je naše imaginace kontrolována, regulována, a zároveň se pokoušelo hledat odpověď na to, jakým způsobem je možné hranice imaginace rozšiřovat. Z obou akcí vznikl audiozáznam, který najdete v odkazech na jednotlivá slyšení: 
ZDE.

Projekt Veřejné slyšení je realizován za finanční podpory Magistrátu hl. města pPrahy, Ministerstva kultury ČR a Státním fondem ultury ČR.