Veřejné slyšení ve věci imaginace

Veřejné slyšení jako kolektivní mapa limitů imaginace a možností jak je překračovat.

23.07.2020 18:00 —23.07.2020 22:00
Menza Strahov, Jezdecká 1920, 160 17 Praha 6-Strahov

Naše imaginace se přestává rozvíjet s mnohými zásahy do poznávání a rozšiřování světa ze strany dospělých a vzdělávacích institucí. Ty, skrze předkládání příběhů o tom, jak se věci mají, co je a není normální, je a není možné, omezují naše způsoby vnímání a tvoření. Vedle prověřených příběhů ztrácíme schopnost vymýšlet alternativní scénáře a pouze přejímáme zavedené vzorce fungování. To se děje na různých úrovních našich životů, při uklízení bytu, odborném výzkumu, v manželských a jiných vztazích, v politické a sociální praxi, ve volném čase.

Formát veřejného slyšení funguje jako kolektivní mapa limitů imaginace a možností jak je překračovat. Jedná se o maraton krátkých příspěvků, jejichž prostřednictvím pozvaní hosté sdílejí své zkušenosti, příběhy, vize a prožitky. Pro své vyjádření využívají škálu verbálních i nonverbálních prostředků.

HOSTÉ:

Bio Masha, Petr Bittner, Martin Babička, Jakub Černý, Václav Drozd, Dominika Grygarová, Georgia Hejduková, Viktor Heumann, Kateřina Holá, Petra Jelínková, Anna Kárníková, Pavel Karous, Kateřina Kulanová, Lukáš Likavčan, Ladislav Loukota, Johanna Nejedlová, Kača Olivová, Jana Orlová, Jakub Ort, Alma Lily Rayner, Lukáš Senft, Jiří Skála, Jakub Stejskal, Kateřina Šimáčková, Eva Šlesingerová, Pavel Šplíchal, Jan Těsnohlídek, Martin Tománek, Hana Turečková, Kateřina Turečková, Tomáš Uhnák, Petr Váša, Tereza Virtová, Lenka Vrbová, Martin Zet

Veřejné slyšení proběhne v českém jazyce. Na místě je možné objednat si z nabídky jídel kantýny.

Akce je součástí výstavy Pojď blíž: Bienále Ve věci umění / Matter of Art 2020. Bienále organizuje iniciativa pro současné umění tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy

Bienále Ve věci umění / Matter of Art
Pojď blíž / Come Closer
22. 7. – 15. 11. 2020
www.matterof.art

foto (c) Karolína Matušková