VELKOCHOVY: The Real Story of Květa

Série textů o velkochovech pohledem teoretiků, umělců a aktivistů NELIDÉ, LIDÉ, KLIMA, STROJE nahlíží velkochovy jako oblast spojenou primárně s etikou a právy zvířat, současně ale upozorňuje na skutečnost, že velkochovy jsou kapitalistickými mechanismy, výsledkem ekonomických a mocenských zájmů a tlaků, které zabíjení ve velkém umožňují a normalizují. Texty se pokoušejí pojmenovat síť aktérů, činitelů a vztahů, které se na velkochovech podílejí a představují je jako komplexní problém.

Série textů vychází paralelně s probíhající kampaní Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU. Kampaň Konec doby klecové je dlouhodobou celounijní kampaňí, která byla zahájena na podzim roku 2014 mezinárodní organizací Compassion in World Farming. V České republice ji zastřešuje Společnost pro zvířata a NESEHNUTÍ. Podrobné informace včetně mapy velkochovů v Česku najdete na stránkách hlavanahlave.cz.

PODEPIŠTE PETICI a pomozte tak změnit chov zvířat!

Děkujeme všem, kteří podpořili*y svobodu hospodářských zvířat!

Kateřina Konvalinová a komiksový příběh s názvem The Real Story of Květa vznikl na základě skutečného příběhu, který se stal na zahradě drobnochovu Richterových a Novotných v Kutné Hoře. Jednoho dne se jedna ze slepic (v tomto příběhu Květa) rozhodla odejít. Po nějakém čase se do svého původního domova vrátila, spolu se svými kuřátky. Z lidského hlediska jde o příběh svobodné vůle, což mimo jiné poukazuje na skutečnost, že kur domácí je jedinečný tvor s osobitým charakterem. Není tedy živočichem, stvořeným pouze k lidskému užitku a nezaslouží si být pro takový účel degradován.

Kateřina Konvalinová (*1991) je studentkou Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliéru Intermediální tvorby. Pracuje především s médiem videa a performance. Je aktivní v sociálních hnutích zabývajících se ekologií a feminismem a je členkou Ateliéru bez vedoucího.

Komis ke stažení najdete zde: