VELKOCHOVY: Já bich vám chtěl vzdělit, že se mi nelíbí!!! jak! si počínáte! ze zvířati!!! A tak sem vám napsal tento dopis!

Ne všechny dopisy by pošta přijala, pokud nemají čitelně napsanou adresu, to ale neznamená, že nemají svého adresáta a jasně formulovaný apel. Moc děkujeme Cecílii a Markétě Böhmovým, Fabianě Matyldě Drahošové, Egonovi a Johanovi Jiřičkovým, Věrce Lopez Trujillo, Alexandře Ptáčkové, Cecílii Ratajové, Karlovi Rousovi a Anežce Thýnové za jejich cenné komentáře k situaci, ve které se nacházejí milióny hospodářských zvířat žijících ve velkochovech a za přemýšlení nad důvody, proč by se jejich situace měla změnit.

V galerii níže najdete jejich příspěvky.

Zvířaty ve velkochovech, ale i širší sítí aktérů, kteří jsou jejich dobrovolnou nebo nucenou součástí se zabývala naše série Velkochovy. Děkujeme všem, kteří se na ní podíleli, i těm kteří s námi budou dál pracovat na přípravě knížky a nových příspěvcích pro ni. V knížce se chceme nejen dál zabývat tím, čím velkochovy jsou, na jakém principu fungují, jaké společenské, politické nebo psychologické standardy a mechanismy je umožňují, ale také nastiňovat jiné, etičtější možnosti soužití lidí a mimolidských tvorů.

Série textů NELIDÉ, LIDÉ, KLIMA, STROJE o velkochovech pohledem teoretiků, umělců a aktivistů nahlíží velkochovy jako oblast spojenou primárně s etikou a právy zvířat, současně ale upozorňuje na skutečnost, že velkochovy jsou kapitalistickými mechanismy, výsledkem ekonomických a mocenských zájmů a tlaků, které zabíjení ve velkém umožňují a normalizují. Texty se pokoušejí pojmenovat síť aktérů, činitelů a vztahů, které se na velkochovech podílejí a představují je jako komplexní problém.

Série textů vyšla na podporu kampaně Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.

Děkujeme všem, kteří podpořili svobodu hospodářských zvířat!