Taneční KVÍŘENÍ s Terezou Silon & Zeynab Gueye

Taneční workshop zaměřující se na queer ekologické citlivosti, který je určený pro širokou veřejnost.

27.03.2022 17:00 —21:30
ZeMě Na Louži 7, 101 00, Praha 10

Binarity jsou statické, tanec není.

Taneční workshop s Terezou Silon a Zeynab Gueye, zaměřující se na queer ekologické citlivosti, je určený pro širokou veřejnost.

Těla se učí skrze napodobování dalších těl. Jejich somatický výraz a způsob, jakým se nesou, může v této společnosti značit naši sounáležitost s nějakou skupinou, rodem či sexualitou. Co se stane, když vystoupíme z očekávání a dovolíme si kolektivně držet prostor pro naše individuální proměnlivé vyjádření? Co když dovolíme osobám a vztahům v prostoru, aby se do jisté míry znepřehlednily v rámci společenských kategorií, které jim byly bez souhlasu připsány? A jaké nástroje pro budování více empatického prostoru tento přístup vyžaduje? Jaké je to cítit empaticky další těla v prostoru a oslavovat naši propustnost a vzájemnost stejně jako naše limity a hranice? Co se stane, když se pokusíme přelstít zvnitřněná očekávání, která se pokoušejí regulovat náš pohyb?

Workshop si dává za cíl vytvořit bezpečnější a inkluzivnější prostor pro různé osoby*, ve kterém se skrze pohyb postupně nacítíme na naše těla. Tato těla pak s vědomím jejich mnohotvárnosti a mnohoznačnosti roztančíme, napojíme se skrze naše smyslové a empatické naladění se na tělo kolektivní.
Party bude následovat!
Oslava sekulární mystiky našich srdcí a pozvánka schopnosti (ne)ulpívat na statické vizi našeho ztělesnění.

* Naším osobním závazkem je vytvářet souhlasný prostor především pro queer a trans lidi. Workshop je mimo jiné otevřený také lidem s různými typy zdravotního a sociálního znevýhodnění. Prostory nejsou plně bezbariérové, ale některé věci jde opečovat. Pokud se vás tato logistika týká, nebojte se s námi spojit a poptat se na možnosti a limitace.

  • rezervace nutná na institutuzkosti@gmail.com (prosím, uveďte vaší jazykovou preferenci)
  • kapacita 20 lidí
  • cena zdarma (obsahuje studené a teplé nealko nápoje)

Tereza Silon je performer, facilitátorka, bodyworker. Ve své interdisciplinární praxi dlouhodobě pracuje s tělesností, queer perspektivami, sociálními a přírodními ekologiemi, kolektivním tělem a možnostmi vytváření prostoru pro generativní intimitu v extraktivních systémech. Věří, že jednoho dne si budeme moct všechny*i hrát.

Zeynab Gueye (zey) je interdisciplinární umělec*umělkyně. Zaměřuje se zejména na umělecký výzkum, který čerpá jak z jeho*jejího akademického vzdělání, feministické a antirasistické praxe, tak z Djingu a dlouholeté lásky k tanci.

Taneční workshop vzniká v rámci dlouhodobého programu KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ, pořádaného Institutem Úzkosti. V rámci KVÍŘENÍ stimulujeme mezioborovou spolupráci osobností z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, ve které se zaměřujeme na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

Fotodokumentace (c) Ida Tausch

Grafika (c) Marie Lukáčová

Událost je realizována v rámci projektu KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ s podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.