stopairbnb.cz: Postel s Barborou Bírovou a hosty

živé vysílání z postele
pátek 14. 2. 2020, od 22h až do usnutí

„Za posledních pět let se nám zvýšil nájem o víc než 8 tisíc. Už nevím, co dělat, abychom na to měli a hlavně, proč bychom se měli přizpůsobovat těm nárokům pronajímatelů? Ty nároky jsou pořád vyšší a já už neumím pořád zvyšovat výkon. Potřebuju i žít, ne jenom pracovat.“

V každodennosti narážíme na hodnotový rozpor, kde je bydlení na jedné straně domovem a na straně druhé tržní komoditou. Problém nedostupnosti bydlení je o to palčivější, že zasahuje čím dál větší skupiny lidí. Není projevem nesouvisejících individuálních příběhů, ale problémem společnosti jako celku.

Čtení a sdílení příběhů lidí, kteří čelí nedostupnosti bydlení z důvodů neustálého zvyšování cen, proměn městských čtvrtí, krátkodobých pronájmů, nucených vystěhování, tentokrát z pronajatého Airbnb bytu v blíže nespecifikované lokalitě.

Postel Institutu úzkosti (IÚ) je skutečnou postelí o standardních rozměrech 40 x 200 x 180 cm s ložním prádlem a zachovalou matrací. Zatímco do jiných postelí se chodí spát, postel IÚ se stává scénou a platformou pro řečníka, performera nebo vypravěče. Poskytuje poležení pro ty, kteří jsou na úkor spánku ochotni sdílet s námi své poznatky, názory, představy a mluvit a halucinovat na hraně bdělosti a snění. Noční hosté nás mohou zavést do oblastí, kam bychom se sami nikdy nepodívali. Připraví našim tělům nástrahy, které budou překonávat bez následků a únavy v následujícím dni. Postel IÚ je věrným a houževnatým společníkem těch, kteří nemohou usnout nebo pracují, zatímco my spíme, nebo za tmy hledají svobodu pro ty, kteří uvízli(y) v soukolí systému. Neprověřuje pravdivost příběhů, sbírá utopické scénáře, sny a vize. Z důvěrně známého měkkého a intimního prostředí odpočinku a regenerativního snění se může rázem stát prostorem pro politický požadavek. Těm, kterým nabídne nocleh, umožní předat zkušenosti s některými podobami úzkosti nebo je rovnou zahánět. Těm, kteří poslouchají, pomůže společně přečkat část noci. Program Postele IÚ můžete sledovat od 22h na www.institutuzkosti.cz.

Více informací o tématu na www.stopairbnb.cz