Rezidence: Micol Assaël

Rezidence řeckého umělce Micol Assaëla.

01.11.2018 —23.11.2018

Setting uncut questions in urban landscapes, looking for thought’s convergences through mirroring contexts while skipping electromagnetic waves over a river…

Rezidence řeckého umělce Micol Assaël realizovaná za podpory Goethe-Institute v Praze v listopadu 2018.

Micol Assaël (*1979, žije převážně v Řecku) vystudovala filozofii a dějiny umění v Římě, kde zároveň navázala spolupráci s několika dalšími umělci. Soustřeďuje se především na sochařství, kresbu a zvukovou instalaci. Používané suroviny – vzduch, voda a elektřina – v jejích dílech zpochybňují prostředí, jež je obklopuje, a vytvářejí tak nový soubor paradigmat prožívání a vnímání. Technické a sémantické důsledky těchto paradigmat se pak stávají teoretickým nástrojem pro otevírání nových perspektiv. Micol Assaël výstavovala samostatně v Kunsthalle Basel, Hangar Bicocca, Kunsthalle Friedericianum, Palais de Tokyo, Secession a v Galleria Nazionale d’Arte Moderna a účastnila se mimo jiné 50. a 51. Bienále v Benátkách a přehlídky Manifesta v Berlíně, Moskvě, Sydney and Sao Paulu. Příležitostně přednáší v různých uměleckých institucích.