Rezidence: David Fesl

David Fesl na rezidenci…

11.09.2018 06:00 —30.09.2018 23:45
Sterna, Nisyros, Greece

David Fesl (*1995, žije a pracuje v Praze) v současné době studuje na Akademie výtvarných umění v Praze od roku 2014 (Vladimír Skrepl, Jiří Kovanda, Tomáš Vaněk, Jiří Skála, Jan Šerých). Absolvoval stáže na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Dominika Lang, Edith Jeřábková, Céline Duval, David Maljkovic).

Jeho práce má výraznou a osobitou poetiku, je vždy nejednoznačná, a tak funguje jako výzva k interpretaci na základě dispozic a zkušeností diváka. Může se otevřít do významové bohatosti, a tím promlouvat k současným otázkám, nebo působí svým rafinovaně formálním a materiálovým řešením. Zajímá se o vztah mezi uměním, řemeslem a designem, a o poetiku sebekritiky média. Fesl také pracuje s textem a psaním, úspěšně se mu daří jej implementovat do jeho sofistikovaných instalací.„Jeho práce se vyznačuje určitou neexaktností, kdy nepřesné neznamená nahodilé. Navzdory možnému okouzlení nevyčerpatelnou hrou s formami a vztahy materiálů je otázkou, nakolik lze Feslovy objekty ještě vnímat skrze „nostalgickou“ poetiku hmotného světa. Nejsou to nakonec spíše otisky fragmentů našeho sociálního těla, metafory jeho nervových zakončení, digitálních extenzí a především lability všech našich komplikovaných konstrukcí, s nimiž si čím dál méně víme rady? Fesl pracuje jako architekt výstav pro jiné umělce, formou kterou si vybírá se aktivně zapojuje do diskurzu spolupráce. V roce 2017 spoluzaložil Klub psaní pro vizuální umělce a rok poté “migrující” Ateliér fotografie. V roce 2017 obdržel Cenu Josefa Hlávky.

Jeho práce byly součástí výstav: Oh to je lehké… v Castlefield Gallery v Manchesteru UK (2018) a v DOX Praha, Vztahy na blízko v City Surfer Office (2018), The Freelance DJ v Kabinetu T ve Zlíně (2018), Všechno mi může být ničím v Galerii UM (2018), Against Nature v Národní galerii v Praze (2016) a OFF Biennale (2015).

V průběhu jeho rezidence bude dělat průzkum místních šperkařských dílen, jak oficiálních, domácích, utajovaných nebo zapomenutých. Během pobytu bude pracovat na koncepci performativní výstavy, ve které objekty/šperky budou představeny v komplexnější formě a v rozšířených souvislostech s přesahem do designu a stylingu. V druhé polovině rezidence se zaměří na truhlářské dílny a na improvizované formy výstavnictví v místním archeologickém a vulkanologickém muzeu. Těmi se nechá inspirovat při tvorbě stojanů-nosičů a celé architektury plánované výstavy v Praze (2019).

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha a Ministerstva kultury ČR.