Potomci hub: (NE)LIDSKÁ PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina zabývající se tématy etologie a prostředí pro hospodářská a divoká zvířata, domestikací a feralizací.

23.07.2021 —25.07.2021
Orlické hory

Program pracovní skupiny I.: (NE)LIDSKÁ PROSTŘEDÍ / (NON-)HUMAN ENVIRONMENT v rámci třetího ročníku sympozia na lesním a lučním pozemku mezi obcemi Hnátnice a Písečná v Orlických horách, 23. – 25. 7. 2021.


Skupina I.: (NE)LIDSKÁ PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina se bude zabývat tématy etologie a prostředí pro hospodářská a divoká zvířata, domestikací a feralizací. Vzniknou návrhy a realizace několika typů mezidruhových a nelidských obydlí.

>> Pátek 23. 7. <
17:00-19:00 Lukáš Brabenec a Michaela Marešová: Příprava na workshop (ne)lidské architektury. Plánování sobotní a možná i nedělní realizace architektury a prostředí pro kozy, ovce, ptáky, hmyz, plazi a možná i lidi (společná koncepce, výkresy, harmonogram, rozdělení práce atp.). / Michaela Marešová vystudovala architekturu na pražské UMPRUM a zaměřuje se na problematiku současných metropolí. Podílela se na produkci přednáškové série Landscape Exchange v galerii Norma space.

>> Sobota 24. 7. <<
9:30-13:00 Lukáš Brabenec a Michaela Marešová: workshop praktický. Stavba pro kozy, ovce a jiná domestikovaná a divoká zvířata.
14:30 Sdílené čtení a diskuze na téma domestikace a feralizace I. Připraví a problematikou provede realizační tým skupiny.
17:00 Lukáš Brabenec a Michaela Marešová: workshop praktický, zaměřený výrazněji na divoká zvířata a jejich obydlí – včelíny, čmelíny, plazíny, budky pro ptáky, sovy, netopýry.

>> Neděle 25. 7. <<
10:00 Sdílené čtení a diskuze na téma domestikace a feralizace II. Připraví a problematikou provede realizační tým skupiny.
12:00 Denisa Langrová a Ruta Putramentaite: workshop Kulning. Kulning je druh volání na domestikovaná zvířata, který se ve Skandinávii používá dodnes. Je to způsob, jak definovat prostor pomocí svého hlasu – vymalovat s ním prostředí, zakrýt ho zvukovými ornamenty. Praxe workshopu bude založena na experimentování s vlastním hlasem a úmyslem spojit se s ostatními lidskými i nelidskými zvířaty skrze zvuky našich těl a aktivní poslech. Každá pastýřka má svůj vlastní způsob volání. Každý se může naučit volat své stádo. / Denisa Langrová je umělkyně a hlavními tématy její tvorby jsou domestikace a jiné mezidruhové vztahy, klimatická změna, utopie a láska. Momentálně studuje Veterinární univerzitu v Brně, program Ochrany zvířat a welfare. Ruta Putramentaite pracuje na pomezí sochařství a audio/video tvorby, které kombinuje s performativními prvky. Obě umělkyně jsou členkami ekofeministického kolektivu Sbor družstva život.
14:30-16:00 Lukáš Brabenec a Michaela Marešová: workshop praktický – dokončení a zabydlení.

Realizační tým skupiny: Václav Belčák, Edith Jeřábková, Denisa Langrová, Vojtěch Novák, David Přílučík, Ruta Putramentaite, Jonáš Richter, David Střeleček.

Fotodokumentace (c) Johana Pošová

Workshopy skupiny jsou součástí letního lesního sympozia Potomci hub podpořeného Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury a Watterrain.