OPEN CALL: ŠKOLA ROZPOUŠTĚNÍ – ROZŠIŘOVÁNÍ – PROPOJOVÁNÍ IMAGINACE

Představujeme Školu rozpouštění – rozšiřování – propojování imaginace

Tree of Life, Kristina Fingerland.
04.11.2022

Představujeme Školu rozpouštění – rozšiřování – propojování imaginace (zkráceně Školu Imaginace), která přivádí dohromady Evu Koťátkovou, Barboru Kleinhamplovou, Terezu Čajkovou a Martina Tománka, a propojuje tak zkušenosti ze současného výtvarného umění, dekoloniálních perspektiv a kritické pedagogiky.

Představte si, že jste roj včel. Vaše tělo je utvářeno mnoha jinými těly, která se pohybují v synchronizaci s druhými. Měníte tvar podle potřeby, vaše smysly zaznamenávají spektrum vjemů z okolí, což vám umožňuje mísit se, ladit, prosycovat a rozptylovat se, stávat se součástí, vibrovat, plynout. 

Představte si, že jste skupina lidí, která sdílí obavy ze světa čelícího mnohačetným krizím. Hledáte možnosti spojení, spolupráce a podpory, způsoby jak těmto krizím společně čelit. Oddučujete svoje těla od poslušnosti, probouzíte ospalé smysly. Pravidelně se scházíte k rozcvičkám imaginace — která by jinak byla postupně normována, zužovala by se a chřadla. 

Otevíráme Školu imaginace jako zotavovnu smyslů utlumených nastavením současného vzdělávání. Roli kreativity, imaginace a kritického myšlení vnímáme jako zásadní pro formování naší odolnosti při procházení obdobím současných výzev. V této době je klíčové směřovat naši představivost k formám existence, které budou v souladu s potřebami lidstva, ale i planety a mimolidského světa. 

Pojďte s námi společně hledat cesty, jak pracovat s obtížnými tématy za využití kritického myšlení, aktivace smyslů a rozvíjení imaginace. Imaginaci nevnímáme jako únik z reality, ale jako způsob, jak jí čelit. 

Škola imaginace zve ke společnému zkoumání formou cyklu uzavřených workshopů: 
Lektory a lektorky z kulturní sféry, studující Výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě a studenty a studentky uměleckých škol, jejichž záměrem je se v budoucnu věnovat pedagogické činnosti.

Pokud vás pozvání zaujalo, přihlašte se do OPEN CALLU vyplněním formuláře pro účast: https://forms.gle/NgqwBrVRsYWSqCQS8

—–

Škola imaginace je iniciativou Institutu úzkosti, výzkumné a vzdělávací platformy ohledávající kořeny úzkosti v současné společnosti a hledající cesty k novým způsobům existence, učení, vnímání, cítení. Přivádí dohromady Evu Koťátkovou, Barboru Kleinhamplovou, Terezu Čajkovou a Martina Tománka, kteří vnesou svou zkušenost z oblastí současného výtvarného umění, dekoloniální prespektivy a kritické pedagogiky.

Co si pod účastí ve Škole imaginace představit? 

– rozvíjení dispozic, které umožňují zkoumat v lektorské pozici komplexní a obtížná témata, dotýkající se našich současných životů a budoucnosti. 
– rozšiřování možností sociální a ekologické představivosti 
– rozšiřování škály kreativních prožitkových metod vhodných pro profesní aktivity uměleckých lektorů 
– prohlubování práce se smysly a emocemi jako nezbytnou součástí vzdělávacího procesu 
– seznámení se základy kritické pedagogiky a systémového myšlení, společná práce ve dvou uzavřených tvůrčích skupinách podporovaných metodickým týmem 

Co k tomu bude třeba? 
Vaše aktivní a pravidelná účast na setkáních, která umožní kontinuální práci tvůrčích skupin. Všechna setkání Školy imaginace jsou pro účastníky a účastnice zdarma.

Kdy a kde? 
Proběhne 8 setkání ve 2 pracovních skupinách od listopadu 2022 do června 2023. Pro kontinuitu zkoumání budeme využívat formát uzavřených workshopů. 

– 1 celodenní intenzivní ponor do společného zkoumání a kritických perspektiv 
– 6 půldenních setkání přinášejících provokace a stimuly ke společnému experimentování 
– 1 celodenní setkání pro integraci zkušeností a prožitků 

K zapojení do jedné ze dvou skupin vás zveme v termínech:

SKUPINA 1 (Pátky): 
Uvedení do procesu společného zkoumání a ohledávání perspektiv (8 hod.): 
1. setkání: 4.listopad (10:00 – 18:00 hod.+ večerní oheň) 
Pravidelná půldenní setkání k zažívání společných experimentálních metod, které můžete rozvíjet ve své praxi(5 hod.): 
2. setkání: 2.prosinec (13:00-18:00 hod.) 
3. setkání: 6.leden (13:00-18:00 hod.) 
4. setkání: 10. únor (13:00-18:00 hod.) 
5. setkání: 10. březen (13:00-18:00 hod.) 
6. setkání: 14. duben (13:00-18:00 hod.) 
7. setkání: 12. květen (13:00-18:00 hod.) 
Závěrečné reflexivní setkání (9 hod.): 
8. setkání: 9. červen (10:00 – 18:00 hod. + večerní oheň)

SKUPINA 2 (Soboty) 
Uvedení do procesu společného zkoumání a ohledávání perspektiv (8 hod.): 
1. setkání: 5.listopad (10:00 – 18:00 hod. + večerní oheň) 
Pravidelná půldenní setkání k zažívání společných experimentálních metod, které můžete rozvíjet ve své praxi (5 hod.): 
2. setkání: 3. prosinec (13:00-18:00 hod.) 
3. setkání: 7. leden (13:00-18:00 hod.) 
4. setkání: 11. únor (13:00-18:00 hod.) 
5. setkání: 11. březen (13:00-18:00 hod.) 
6. setkání: 15. duben (13:00-18:00 hod.) 
7. setkání: 13. květen (13:00-18:00 hod.) 
Závěrečné reflexivní setkání (9 hod.): 
8. setkání: 10. červen (10:00 – 18:00 hod. + večerní oheň)

Pokud vás pozvání zaujalo, přihlašte se do OPEN CALLU do 14. 10. vyplněním formuláře pro účast. 
Link: https://forms.gle/NgqwBrVRsYWSqCQS8

Přihlášku vyplňte nejpozději do 14.10.2022. Kapacita skupin je omezená, jednotlivé přihlášky projdeme po ukončení přihlašovacího období a nejpozději do 16.10.2022 vám dáme vědět, zda-li vás můžeme přivítat v jedné ze skupin. 

Projekt ŠKOLA ROZPOUŠTĚNÍ – ROZŠIŘOVÁNÍ – PROPOJOVÁNÍ IMAGINACE se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.