Neviditelní, neviditelné

Workshop pro děti, ale taky pro pavouky, bodláky, kopřivy nebo myši…

27.06.2021 14:00 —27.06.2021 18:00
procházkou z Holešovic, Praha 7 (sraz u zastávky přívozu Pražská Tržnice) do komunitní zahrady Jako doma

… a další neviditelná zvířata a rostliny, kteří*é tu s námi žijí a nebo ty, kteří*é se cítí z různých důvodů neviditelní*é.

Zveme vás a vaše nejmenší na komentovanou procházku přes Libeňský most, kterou zakončíme společným posezením a workshopem proměny v komunitní zahradě v Jako doma.

Proč jsou některá zvířata upřednostňována před ostatními? Proč některé rostliny šlechtíme a jiných se snažíme zbavit? Kdo rozhoduje o tom, kdo nebo co je označeno jako plevel nebo škůdce? V čem je výhodné žít/vyrůstat mimo dohled? A cítíte se vy někdy neviditelní, neviditelné? Vydejte se s námi městem a seznamte se s těmi, kteří*ré v něm žijí, i když je často nevidíme nebo vědomě přehlížíme. Naši průvodci nás povedou městskými ulicemi, průchody, okenními parapety, dvory domů, křovím, loužemi, škvírami mezi dlaždicemi a všude tam, kde jsme si mysleli*y, že to dobře známe.

Workshop je strukturován jako procházka městem s jednotlivými zastaveními. Poslední zastávkou je komunitní zahrada Jako doma, kde na chvíli, po společné cestě, nabereme síly, abychom se v zápětí pokusili*y proměnit se v neviditelné bytosti: PAVOUKY, BODLÁKY, MOUCHY, KOPŘIVY nebo třeba MYŠI. Až si vytvoříme kostýmy a masky, až se společně najíme a zvykneme si na nová těla a nové identity, až si přečteme pár příběhů o neviditelných zvířatech, rostlinách nebo lidech a vydáme se domů, vybaveni*y křídly, přenosnými kořeny, tykadly, ostny, ulitami nebo skrvnitými listy, možná zjistíme, že se nám, zase pro jednou, podařilo rozšířit naše představy o světě a vpustit do něj nové obyvatele a obyvatelky, které jsme předtím nevnímali*y. A možná i najít si nové přátele.

Látky, kartóny a další materiály na výrobu kostýmů a masek k dispozici na místě.

Průvodci: botanik Jan Albert Šturma, zoolog Jan Hošek, umělkyně Eva Jiřička a pracovnice z Jako doma Eliška Konývková a Denisa Bašková

Jan Albert Šturma vystudoval geobotaniku na PřF UK. Zabývá se suburbánní a industriální vegetací, etnobotanikou bývalých Sudet a zvyšováním biodiverzity intenzivně využívané zemědělské krajiny.

Eva Jiřička vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze. Osciluje mezi performancí a dokumentárním filmem, její scénáře zkoumají limity individuálního, sociálního rozsahu veřejného prostoru. V dlouhodobé projektové práci se seniory rozvíjí jejich zapojení do procesů tvorby a výstav.

Workshop a komentovaná procházka probíhá v rámci série Žijí mimo svá jména, cyklu veřejných akcí: workshopů, diskuzí, performancí, které mají za cíl přiblížit dětem svět zvířat, rostlin, hub a dalších nelidských obyvatel našeho světa a společně promýšlet smysluplnější a citlivější možnosti našeho soužití.

Děkujeme organizaci Jako doma za spolupráci na události.

Visuál (c) Eva Koťátková
Fotoreportáž (c)Petra Pučeková
Post-editing (c) Karolína Matušková

Projekt Žijí mimo svá jména vzniká za finanční podpory: MČ Praha 7, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR.