Mycorrhizal Encounters III: V rozhovoru s Chido Govera

Povídání s Chido ze série Mycorrhizal Encounters, která dává slovo umělcům a umělkyním, aktivistům a aktivistkám, badatelům a badatelkám pracujícím s všestranností hub.

24.11.2021 19:00 —20:30
online přes platformu ZOOM.

Chido Govera je farmářka, aktivistka a lektorka ze Zimbabwe. Propaguje průkopnické iniciativy v oblasti sociálního podnikání, jejichž cílem je skoncovat s chudobou, zneužíváním a nedostatkem potravin. Věnuje se pěstování hub z odpadních produktů s důrazem na rozvoj dovedností a vzdělávání dívek a žen. Chido bude hovořit s Elspeth Mitchell a Lenkou Vráblíkovou.

Povídání s Chido bude třetím setkáním ze série Mycorrhizal Encounters, která dává slovo umělcům a umělkyním, aktivistům a aktivistkám, badatelům a badatelkám pracujícím s všestranností hub a vynalézavostí mykorhizních společenstev. Různé typy praxe a teoretických přístupů, které pozvaní hosté a hostky přinášejí, v průběhu série propojí mykorhizní podhoubí a podzemní kořenové systémy s množstvím dalších světů plných spletitých vazeb a sítí: s říčními, plodinnými a technologickými sítěmi, které protkávají krajinu; s nervovými spoji v tělech některých organismů; s globálním kapitalistickým trhem; s příbuzenskými vazbami a dalšími druhy sdružování a přináležení.

V pilotním díle Mycorrhizal Encounters hovořila Tereza Porybná s autorem a zakladatelem hnutí Radikální mykologie Peterem McCoyem a slovenským zvukovým umělcem a organizátorem festivalu mykoLOM Jonášem Gruskou o možnostech přístupného pěstování hub, mykoremediaci a léčivých houbách. V druhém setkání debatovala mexická multidimenzionální umělkyně Xalli Zúñiga s Lenkou a Elspeth o kolaborativní kresbě a přemýšlení a bytí s houbamijako o eko-feministické praxi a anti-koloniálním politickém projektu.

V následujících dílech představíme Thai Shani, britskou umělkyni zabývající se psychedeliky, feministickými dějinami a mýtem, a Annu Tsing, britskou antropoložku a autorku knihy The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins („Houba na samém konci světa: O možnostech života v troskách kapitalismu“).

Diskuzue proběhne ⓁⒾⓋⒺ 18. listopadu od 19 hodin přes Zoom a bude streamována. Záznam bude později zveřejněn.Připojte se k rozhovoru přes Zoom:
bit.ly/JOINmyccorhizalencounterChidoGovera
Heslo: mushroom

Diskuze bude probíhat v anglickém jazyce.

NADCHÁZEJÍCÍ MYCORRHIZAL ENCOUNTERS:

24.11.2021 19.00 Thai Shani. Moderují Lenka Vráblíková a Elspeth Mitchell
Datum TBC Anna Tsing . Moderují Lenka Vráblíková a Elspeth Mitchell

Chido Govera je sociální podnikatelka, zakladatelka nadace The Future of Hope Foundation / www.thefutureofhope.org / a držitelka titulu Young Global Leader udělovaného Světovým ekonomickým fórem. Je zakladatelkou průkopnické iniciativy kultivace hub z kávové sedliny produkované v kavárnách, která inspiruje podnikatele po celém světě. Nadace umožňuje Chido uskutečňovat její životní poslání, kterým je zbavit Afriku chudoby, zneužívání, sebelítosti a role oběti, a to pomocí aktivit zespoda zaměřených na potravinovou bezpečnost a podporujících ženy, dívky a sirotky. Vlajkovým projektem organizace TFoHF je integrovaný systém výroby potravin založený na houbách (Mushroom IFPS). Tentopostup výroby potravin vychází z fungikultury a je postaven na kombinaci recyklace a upcyklace agroindustriální lignocelulózové biomasy.
Systém IFPS doplňuje konvenční zemědělství, protože stojí na přeměně všudypřítomné agroindustriální lignocelulózové biomasy na výživné a vysoce ceněné houby, přičemž vedlejší produkt je využitelný jako hnojivo nebo dokonce krmivo pro zvířata, což zvyšuje dostupnost a rozmanitost potravin. Tento jednoduchý, cirkulární a snadno uzpůsobitelný postup pěstování hub motivuje lidi na různých úrovních, aby se chopili příležitosti podnikat ve výrobě potravin, a to jak v rozvinutých, tak v rozvojových částech světa, ve městě i na venkově. Chido také usiluje o to, aby se ženy a dívky podílely na socioekonomickém rozvoji a mohly plně využít svůj potenciál. Pro více informací kontaktujte les@are-events.org.

The Mycorrhizal Encounters společně připravují Lenka Vráblíková, Eslpeth Mitchell a Tereza Porybná v rámci festivalu Potomci hub a (Eko)politika sdílení.

Festival Potomci hub a (Eko)politika sdílení je organizován kolektivem Les – společenstvím pro pěstování, teorii a umění a ve spolupráci s Are a Institutem úzkosti.

Pro více informací nás kontaktujte na les@are-events.org

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha, Ministerstva kultury ČR, Městské části Prahy 7 a Státního fondu kultury.