Mycorrhizal Encounters II: V rozhovoru s Xalli Zúňiga

Online diskuzní série Mycorrhizal Encounters tentokrát s multidimenzionální umělkyní Xalli Zúñiga.

20.10.2021 19:00 —20:30
online / platforma Zoom

Xalli Zúñiga je multidimenzionální umělkyně, akademička a kurátorka, hlásící se k mestizům*kám. Ve své tvorbě zkoumá možnosti mykorhizní, antikoloniální a feministické umělecké osvěty. Teoreticky i prakticky se zabývá médiem kresby a ve svém uměleckém výzkumu se zaměřuje na expanzivní práci s linií a stimulaci schopnosti obecenstva vytvářet alternativní významy tváří v tvář kognitivnímu kapitalismu. V druhém pokračování Mycorrhizal Encounters bude Xalli hovořit s Elspeth Mitchell a Lenkou Vráblíkovou

Toto setkání se uskuteční v rámci online diskuzní série Mycorrhizal Encounters, která dává slovo umělcům a umělkyním, aktivistům a aktivistkám, badatelům a badatelkám pracujícím s všestranností hub a vynalézavostí mykorhizních společenstev. Různé typy praxe a teoretických přístupů, které pozvaní hosté a hostky přinášejí, v průběhu série propojí mykorhizní podhoubí a podzemní kořenové systémy s množstvím dalších světů plných spletitých vazeb a sítí: s říčními, plodinnými a technologickými sítěmi, které protkávají krajinu; s nervovými spoji v tělech některých organismů; s globálním kapitalistickým trhem; s příbuzenskými vazbami a dalšími druhy sdružování a přináležení. V minulém pilotním díle Mycorrhizal Encounters hovořila Tereza Porybná s autorem a zakladatelem hnutí Radikální mykologie Peterem McCoyem a slovenským zvukový umělcem a organizátorem festivalu mykoLOM Jonášem Gruskou o možnostech přístupného pěstování hub, mykoremediaci a léčivých houbách. V dalších setkáních představíme Tai Shani, britskou umělkyni zabývající se psychedeliky, feministickými dějinami a mýtem, Chido Goveru, farmářku, aktivistku a pedagožku žijící v Zimbabwe, jejímž posláním je propagace pěstování hub coby udržitelného zdroje potravy a příjmu v chudých oblastech světa, a Annu Tsing, britskou antropoložku a autorku knihy The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins („Houba na samém konci světa: O možnostech života v troskách kapitalismu“).

Xalli Zúñiga je multidimenzionální umělkyně, akademička a kurátorka mestizského původu narozená v Mexico City. Bakalářský titul získala na Fakultě umění a designu Mexické národní autonomní univerzity (UNAM). Mezi lety 2013 a 2015 vystudovala magisterský studijní program Crossways in Cultural Narratives pod hlavičkou programu Erasmus Mundus a získala tak titul M.A. ze tří evropských univerzit: Univerzity v St. Andrews, Univerzity v Santiago de Compostela a Université de Perpignan Via Domitia. V současnosti dokončuje doktorská studia v oborech Umělecké vzdělávání a Ženská a genderová studia a studia sexuality na Pensylvánské univerzitě. Ve svém výzkumu kresby se zaměřuje na expanzivní práci s linií a stimulaci schopnosti obecenstva vytvářet alternativní významy tváří v tvář kognitivnímu kapitalismu. Xalli vedla experimentální dílny kresby v zambijské Lusace a mexických městech Chapais a Querétar. V rámci studií na Pensylvánské univerzitě se podílí na Iniciativě pro restorativní justici, a to vedením kurzů kreslení pro ženy ve výkonu trestu v nápravném zařízení Center County Correctional Facility ve městě Bellefonte. Kontaktovat ji můžete na xcz1@psu.edu.

Elspeth Mitchell / elspethmitchell.co.uk / (Leeds, VB) je badatelka, lektorka a producentka v oblasti výtvarného umění. Žije v britském Leedsu a zabývá se praxemi i teoriemi v oboru feminismu a umění. V minulosti obdržela postdoktorské výzkumné stipendium od Centra Paula Mellona pro britské umění, Britské rady pro výzkum umění a humanitních věd a Univerzity v Loughborough. V roce 2016 spoluzaložila vícejazyčnou síť začínajících umělců, umělkyň, badatelů a badatelek s názvem Sdružení feministických čtení, která propojuje Univerzitu v Leedsu, Helsinskou univerzitu, Jihoafrickou univerzitu a Univerzitu Paříž VIII. Od roku 2017 společně s Lenkou Vráblíkovou pořádá houbařské a feministické čtenářské kroužky.

Aktivity Lenky Vráblíkové se pohybují na pomezí studia vizuální kultury, transnacionálního feminismu a politické ekologie. V současnosti přednáší na Katedře vizuálních studií na Goldsmith University v Londýně. Lenka se zajímá především o výzkum toho, jakou roli sehrály lesy, houby a jejich sběrači v kulturní a politické imaginaci evropské heteropatriarchální a koloniální modernity. Od roku 2017 společně s Elspeth Mitchell facilituje houbařské a feministické čtenářské procházky pod názvem „Out of Office“ a je zakládající členkou sítě Sdružení feministických čtení / Feminist Readings Network /, která poskytuje transnacionální a mnohojazyčné prostředí pro výzkum feministického, queer a antirasistického myšlení, umění a pedagogiky.

Diskuze proběhne 20. 10. od 19 h a bude streamována, záznam později zveřejněn.
Připojte se ⓁⒾⓋⒺ na webinář přes Zoom:
https://bit.ly/myccorhizalencounter
Password: mushroom

Diskuze bude probíhat v anglickém jazyce.

NADCHÁZEJÍCÍ MYCORRHIZAL ENCOUNTERS:

18. 11., 19:00 Chido Govera. Moderují Lenka Vráblíková a Elspeth Mitchell
Datum TBC Tai Shani. Moderují Lenka Vráblíková a Elspeth Mitchell
Datum TBC Anna Tsing. Moderují Lenka Vráblíková a Elspeth Mitchell

Pro více informací nás kontaktujte na les@are-events.org

The Mycorrhizal Encounters společně připravují Lenka Vráblíková, Eslpeth Mitchell a Tereza Porybná v rámci festivalu Potomci hub a (Eko)politika sdílení.

Festival Potomci hub a (Eko)politika sdílení je organizován kolektivem Les – společenstvím pro pěstování, teorii a umění a ve spolupráci s Are a Institutem úzkosti.

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury.