Možnosti mezidruhové péče a Druhá směna

Co je to druhá směna, a co se děje, když skončí?

Graphic design: Kristina Fingerland, 2022
16.07.2022 14:30 —16.07.2022 17:30
Komunitní zahrada Pastvina V Podskalí 19017, Praha Vinoř

Zveme na setkání a workshop pro děti a dospělé — příležitost pro společný odpočinek po práci.

Co je to druhá směna a co se děje když skončí? Jaká práce nás čeká po práci? Co dělají lidé a co zvířata, které zaměstnáváme a vytěžujeme? O čem sníme a proč ve spánku pracujeme? O čem sní zvířata v klecích a kotcích? A kdo musí pracovat, abychom my mohly*i spát? Co to znamená skutečně pečovat o sebe a o druhé a jaké postavení má péče v systému, založeném na vykořisťování, růstu, podhodnocované práci? A proč je důležité vidět spojnice mezi péčí o lidi, zvířata nebo rostliny? Jak můžeme spojit ruce, tlapky, chapadla i drápky dohromady?

Přijďte na mezidruhové setkání na pražskou Pastvinu tvořit, vyprávět si a společně o sebe pečovat. 
Pro děti bude připraven kreativní program s umělkyní Kristinou Fingerland, zaměřený na to, jak můžeme skrze práci s textilem a příběhy pečovat o druhé: vyrobit bude možné něco pro sebe i pro zvířecí přátele. S kolektivem Druhá směna se budeme věnovat vyprávění a čtení příběhů, které ukazují trhliny současného systému a nabízejí příběhy jiného, empatičtějšího fungování. 

Na místě je zajištěno občerstvení (a další občerstvení z lokálních produktů je možné zakoupit) a stejně tak materiál pro tvorbu. 

Druhá směna je feministický web magazín. Vychází každé první pondělí v měsíci odpoledne. Cílem Druhé směny je prezentovat feministické pohledy na společnost, které kladou důraz na sociální spravedlnost, postkolonialismus a queer zkušenost. Dalším z východisek se podezření vůči hierarchiím, ať už vyjadřují nadřazenost mužů nad ženami, kultury nad přírodou, rozumu nad emocemi nebo lidí nad zvířaty a okolní přírodou. Druhá směna se snaží objevovat svět mimo umělé duality. Více o projektu na www.druhasmena.cz

MgA. Kristina Fingerland, (*1991), se své praxi se dlouhodobě zabývá tématem udržitelnosti a rodiny, etiky a ekologie. Ráda pracuje s textem, textilem, kresbou a autobiografickými prvky. Autorka aktivně vystavuje a věnuje se pedagogické činnosti. Kristina vystudovala ilustraci a grafiku na VŠUP v Praze, tamtéž absolvovala stáž v ateliéru sochařství. Studovala také malbu na pražské AVU a byla na studijní stáži na skotské Glasgow School of Arts v ateliéru malby a tisku. 

Pastvina je komunitní zahrada s azylem pro zvířata. Pastvina se snaží být synonymem pro bezpečný prostor, kde se komunitou myslí společenství lidí, zvířat, rostlin, ale i věcí. Věří na recyklaci až na dřeň — staví zásadně z odpadních materiálů, dává prostor a péči téměř 300 zvířatům, o která nikdo jiný nestál a stejně tak přistupuje k lidem: uplatnění zde nacházejí ženy bez domova, lidé s různým druhem znevýhodnění. 
Více o proejktu na zahradapastvina.cz.

Akce probíhá v českém jazyce. Vstup volný.

Návod na cestu do Komunitní zahrada Pastvina
Adresa: V Podskalí, 190 17 Praha-Vinoř
Městskou je nejjednodušší dopravit se ze stanice Letňany (linka C), odtud linkami autobusů na zastávku Vinořský hřbitov (přímo jezdí linka 159, 378, nebo s přestupem linky 195, 201, a jiné). Ze zastávky Vinořský hřbitov je cesta cca 5 min pěšky — vydejte se směrem k Vinořskému potoku a Cukrovarskému rybníku, přejdete mezi nimi do ulice V Podskalí, která za chvíli končí u pěší cesty. Vydejte se po ní, za chvíli spatříte ceduli Pastvina. Jakmile cestou vyjdete do kopce, vylezete hned u hlavní brány do komunitní zahrady Pastvina.

Tato událost je součástí série Žijí mimo svá jména v dramaturgii Evy Koťátkové (Institut úzkosti), což je cyklus veřejných akcí workshopů, diskuzí, performancí aj., které mají za cíl přiblížit dětem svět zvířat, rostlin, hub a dalších nelidských obyvatel našeho světa a společně promýšlet smysluplnější a citlivější možnosti našeho soužití. 

Fotodokumentace (c) Karolína Matušková

Grafika (c) Kristina Fingerland

Událost je podpořena: Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hl. města Prahy a Státním fondem kultury ČR.