Manuál kvíření jazyka českého

Jazyk, kterým mluvíme, a slova, která používáme, výrazně ovlivňují způsob, jakým uvažujeme o sobě a o světě.

Představujeme Manuál kvíření jazyka českého, sbírku textů, které se zabývají tématem genderově inkluzivní češtiny, jejími formami a otázkami spojenými s jejím užíváním v různých kontextech (běžná komunikace, překlad, matriky, atd.). Texty jsou výsledkem autorů*ek tvůrčí práce pracovní skupiny zaměřené na kvíření českého jazyka, která vznikla před dvěma roky. Cílem práce skupiny bylo vyvíjet nové formy nebinární češtiny a mapovat ty stávající. Nyní sdílíme výsledek.

Jednotlivé texty autorů*ek Manuálu kvíření jazyka českého publikujeme v elektronické formě. K přečtení je najdete na našem webu.

Tištenou verzi si můžete vyzvednout na křtu 28. 2. 2024 v galerii Petrohradská (více informací o události najdete v příspěvku zde na webu). Je možné ji po domluvě také předat či zaslat poštou. Pokud máte o výtisk zájem, napiště nám na iu@institutuzkosti.cz.

Za jedinečné zpracování vizuálu Manuálu vděčíme ilustrátorce Eli Socnevě, za grafiku díky Jozefu Mrvovi.

Fotodokumentace (c) Karolína Matušková)

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha, Ministerstva kultury ČR, Městské části Prahy 7 a Státního fondu kultury.