Kvíření jazyka českého

Diskuze o užívání genderově inkluzivního jazyka v institucích a organizacích je součástí širší série s názvem KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ. Série přednášek, diskusí a workshopů vznikajících ve spolupráci s osobnostmi z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, které se zaměřují na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

Panelistky:
Jana Valdrová: jazykovědkyně, germanistka, specializující se na lingvistiku genderových a sexuálních identit, a autorka publikací a encyklopedických hesel o vztahu mezi jazykem a genderem
Jamie Emma Rose: amerikanistka, překladatelka, aktivistka za práva trans*lidí
Eva Čivrná / Nesehnutí: členka týmu F*ÉRA věnující se zejména tématu genderových identit a neheterosexuálních forem sexuality v rámci workshopů sexuální výchovy a prevence genderově podmíněného násilí
Nika Mazániková / Nesehnutí: PR koordinátorka a členka týmu F*ÉRA věnující se problematice sociálních médií a přímé spolupráci s mladými lidmi
Helena Skálová / Gender Studies, o.p.s.: ředitelka Gender Studies, o.p.s. a editorka čtvrtletníku Rovné příležitosti v souvislostech, členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejího Institucionálního výboru

Respondentky a respondent (vznáší otázky a komentáře):
Hana Janečková / Galerie Display
Anna Remešová / Artalk.cz
Tomáš Vaněk / Akademie výtvarných umění v Praze

Formou chatu bude možné klást otázky z publika.

Uvádí:
Institut úzkosti / Barbora Kleinhamplová

Podpora: MČ Praha 7, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury.