KRUNÝŘ č.2: Zahrada jako svět, svět jako zahrada

Čím se svět podobá zahradě? Kdo všechno v zahradě žije? Jak zahrada mluví, co si z ní můžeme brát a co bychom do ní měli*y vracet?

To vše najdete v novém čísle pracovního sešitu pro děti Krunýř.

Nové číslo pracovního sešitu Krunýř, tentokrát s podnázvem Zahrada jako svět, svět jako zahrada vznikalo v průběhu roku 2023 během redakčních setkání, která probíhala v zahradě a ateliéru Kafkárny – Centra pro umění a ekologii při pražské UMPRUM, která nám velkoryse otevřela svoji bránu. Na tvorbě Krunýře se podílelo spoustu skvělých mladých redaktorů*ek a tvůrců*kyň, kterým děkujeme za spolupráci.

Pracovní sešit Krunýř je jen jednou ze stop, kterou za sebou necháváme. Krunýř je pro nás především společný čas a společné hledání, ale také kolektiv neomezený věkem, který se zformoval při práci na jeho prvním i druhém čísle. A děkujeme moc Kafkárně za podporu tohoto čísla a možnost spolupracovat s týmem, s nímž toho mnoho sdílíme a který má velkou zásluhu na tom, že tu jedna taková kouzelná polodivoká zahrada pořád žije a že o ni někdo pečuje.

Autorské ilustrace pro toto vydání vytvořila umělkyně Marie Tučková. Marie pracuje v médiích textu, videa, kresby, písňové tvorby, živé performance a instalace. Ve své tvorbě zkoumá politiku naslouchání, hierarchii hlasů, polyfonii, různé formy spolupráce a překrývání politického a básnického jazyka.

Za grafické zpracování děkujeme Žofii Fodorové, studentce písma a typografie na UMPRUM, která se věnuje především tvorbě autorských knížek a volné grafice.

A pro ty z vás, kdo se s námi setkáváte poprvé:

Zajímá vás svět okolo sebe a možnosti, jak ho zlepšovat a měnit? Máte bohatý vnitřní svět a chtěli*y byste ho sdílet s druhými? Věříte tomu, že zvířata a rostliny mluví a my se jen musíme naučit jim rozumět? Máte příběhy, které by měly být slyšet? Máte přátele, které by to zajímalo taky? Přidejte se k nám při přípravě dalšího Krunýře!

Chcete svůj výtisk Krunýře? Rádi*y vám jej zašleme. Napište nám na iu@institutuzkosti.cz.

Doporučená minimální cena výtisku je 100,- Kč.

Ještě jednou děkujeme moc všem, kteří a které se podíleli*y na tomto čísle:
Průvodní ilustrace: Marie Tučková
Grafická úprava: Žofia Fodorová
Písmo KAFKÁRNA: Magdalena Konečná
Editorka: Eva Koťátková
Jazykové korektury: Dagmar Pilařová
Koordinace a produkce: Ida Tausch
Tisk: KudlaWerkstatt
Autoři a autorky příspěvků:Naďa a Nina Bělíčková, Josef Buddeus, Amálie Bulandrová, Ema Feuereisová, Hubert a Arné Hanzlík, Lujza Haubeltová, Irvine Hill, Eva Koťátková, Maruška Lachoutová, Anna Žofie Langová, Dominik Lang, Julie Luňáková, Hana Pavlíková, Václav Postránecký, Magda Jiřička Stojowska, Nina Svobodová, Zita Šindelářová, Áda a Elsa Vančátová, Kateřina Vídenová, Antonín a Josef Vranka, Milada Wlazelová, Diviš, Eda, František, Jeroným, Laura & Sofie, Ludvík, Mara, Marie, Pavel, Petr, Vivien.

Projekt Centrum pro umění a ekologii UMPRUM získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura.

Pracovní sešit Krunýř vydává Institut úzkosti za podpory Ministerstva kultury a hl. města Prahy.