Jazykové prostředky vyjadřování nebinarity

Představujeme první text z Manuálu kvíření jazyka českého od Jamie Rose.

„Pokud chceme o nebinárních lidech v češtině mluvit způsobem, který je vůči nim respektující, musíme vzdorovat staletým normám a zkostnatělým pravidlům.

Zejména v počátcích tohoto vzdoru, kde se stále nacházíme, můžou alternativní varianty češtiny působit dost „nepřirozeně“.

Musíme si ale uvědomit, že my, jako společnost, určujeme, co „přirozené“ je, a co není. Je to trochu, jako když se učíme nový jazyk – nejdřív může znít podivně, postupně si jej však osvojíme.“ 

Představujeme první text z Manuálu kvíření jazyka českého od Jamie Rose. Celý text si přečtěte a stáhněte v PDF na konci tohoto textu.

Jamie Rose (ona/její) je trans aktivistka a absolventka amerikanistiky na FF UK. Dlouhodobě se věnuje tématům trans literatury a trans historie. Zájmy o literaturu, historii a transnost se velmi silně prolínají otázkou genderováného jazyka a jeho vývoje, což Jamie postupem času dovedlo i k účasti na projektu Kvíření. Její perspektiva je silně ovlivněna nejen osobní zkušeností, ale rovněž i politickou snahou o de-instucionalizaci jazyka.

Text je součástí Manuálu kvíření jazyka českého – sbírky textů, které se zabývají tématem genderově inkluzivní češtiny, jejími formami a otázkami spojenými s jejím užíváním v různých kontextech.

Texty ze sbírky publikujeme na našem webu.

Ilustrace: Eli Sočněva, Grafika: Jozef Mrva

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha, Ministerstva kultury ČR, Městské části Prahy 7 a Státního fondu kultury.