DOTEK ZVÍŘETE: křest & diskuze

Živě streamovaná diskuze.

08.03.2022 18:00
online

Srdečně vás zveme na online křest knihy Dotek Zvířete věnované všem zvířatům, blízkým i vzdáleným, privilegovaným, zneužívaným i přehlíženým, skutečným i imaginárním.

Dne 8. března v 18 hodin budeme křtít publikaci Dotek zvířete, antologii textů 14 příspěvků českých a zahraničních autorek a autorů, editovanou Hanou Janečkovou a Evou Koťátkovou vydané v nakladatelství Artmap. Při této příležitosti proběhne diskuze a čtení z knihy s s autorkami a autory:

Esther Leslie & Lucia Pietroiusti / UK
& Marií Lukáčovou & Tomášem Uhnákem
/ CZ

Událostí budou provádět editorky knihy Hana Janečková s Evou Koťátkovou, představí se také zástupce nakladatelství Artmap, Tomáš Hrůza. Úvodní slova proběhnou v českém a anglickém znění, diskuze a čtení autorských textů bude v anglickém jazyce. V závěru dáme prostor pro dotazy publika.

Událost proběhne online a bude živě streamována, link ke sledování: zde.

O knize Dotek zvířete:

Naše imaginace ve vztahu k více-než-lidskému světu je velmi záhy deformována antropocentrickou perspektivou a normalizovaným obrazem přírody jako volně přístupného zdroje k vytěžení. Mříž klece nebo stěna akvária nám nabízejí pohodlný a bezpečný pohled na život zvířete, redukovaný na to, co mu dovolí vymezený prostor a pravidla dohledu.

Kniha Dotek zvířete zkoumá otázku práce s důrazem na symbiotické vztahy, spravedlivou distribuci zdrojů a citlivost více-než-lidského světa. Obsahuje zcela nové příspěvky českých a světových osobností, které ukazují styčné body, v nichž se potkává aktivistické, literární, feministické, vědecké a umělecké přemýšlení. Hledání různých možností vztahů s více-než-lidskými bytostmi je nahlíženo prostřednictvím environmentálních otázek, práv zvířat, práce, ale také umění, spotřeby, těla, touhy a jazyka. Dotek zvířete je souborem scénářů a návrhů ekologičtějších a empatičtějších vztahů nejen s tím, co nazýváme přírodním světem, ale i v širších kontextech společného života na zemi.

Knihu můžete objednávat v českém nebo anglickém znění na webu nakladatelství Artmap: bit.ly/kup-dotekzvirete.

Vizuál a grafika: Daniela & Linda Dostálkovy

Kniha vyšla s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.