DOTEK ZVÍŘETE

Tento v českém kontextu ojedinělý projekt s 14 novými příspěvky, se věnuje palčivým problémům našich každodenních interakcí s mimolidským světem: vztahům zvířat, přírody a lidí se zaměřením na témata práce, emocí a ekologie.

Naše imaginace ve vztahu k více-než-lidskému světu je velmi záhy deformována antropocentrickou perspektivou a normalizovaným obrazem přírody jako volně přístupného zdroje k vytěžení. Mříž klece nebo stěna akvária nám nabízejí pohodlný a bezpečný pohled na život zvířete, redukovaný na to, co mu dovolí vymezený prostor a pravidla dohledu.

Kniha Dotek zvířete zkoumá otázku práce s důrazem na symbiotické vztahy, spravedlivou distribuci zdrojů a citlivost více-než-lidského světa. Obsahuje zcela nové příspěvky českých a světových osobností, které ukazují styčné body, v nichž se potkává aktivistické, literární, feministické, vědecké a umělecké přemýšlení. Hledání různých možností vztahů s více-než-lidskými bytostmi je nahlíženo prostřednictvím environmentálních otázek, práv zvířat, práce, ale také umění, spotřeby, těla, touhy a jazyka. Dotek zvířete je souborem scénářů a návrhů ekologičtějších a empatičtějších vztahů nejen s tím, co nazýváme přírodním světem, ale i v širších kontextech společného života na zemi.

Děkujeme všem umělcům*kyním, zvířatům, autorům*kám textů, kteří*ré inspirovali*y vznik této knihy a podíleli*y se na jejím obsahu. Děkujeme Lindě a Daniele Dostálkovým za uměleckou koncepci knihy, Institutu úzkosti a nakladatelství Artmap, především pak Idě Tausch za produkční vedení celého projektu, Jiřímu Novákovi za jeho práci na finalizaci textů a Tomáši Hrůzovi za důvěru v celý projekt a jeho podporu až do fáze realizace. Děkujeme všem, kteří*ré se podíleli*y na překladech a korekturách českých a anglických textů nebo se kterými jsme měly možnost texty konzultovat, především pak Johnu Hillovi za jeho podporu v průběhu celého projektu.

Speciální díky patří Tereze Vandrovcové, která se dlouhodobě věnuje zlepšení situace zvířat u nás a Lucii Pietroiusti za její zapojení do projektu a inspiraci, jak propojovat sféry teorie, aktivismu a umění. V neposlední řadě pak děkujeme všem těm, kdo se v rámci vlastních možností a na základě odlišné zkušenosti nebo expertizy zabývají situací zvířat – ne jako objektu zkoumání, ale jako rovnocenných obyvatel*ek tohoto světa, kteří*ré potřebují spojence*kyně.

Jmenovitě bychom pak chtěly poděkovat Romaně Šonkové z Compassion in world farming a řadě dalších, kteří*ré se podílejí na snahách o zrušení klecových chovů a tím i na postupném zlepšení podmínek hospodářských zvířat.

Věnováno všem zvířatům, blízkým i vzdáleným, privilegovaným, zneužívaným i přehlíženým, skutečným i imaginárním.

Spolupráce:

Design: Daniela & Linda Dostálkovy

Autoři a autorky: Petr Dobrý, Hana Janečková, Michal Kolesár, Kateřina Konvalinová,Eva Koťátková, Bob Kuřík, Esther Leslie, Marie Lukáčová, Astrida Neimanis, Lucia Pietroiusti, Filipa Ramos, Tomáš Uhnák, Tereza Vandrovcová, Lenka Vítková, Klára Vlasáková

Překlady a korektury: John Hill, Heather McGadie, Markéta Musilová, Olga Pek, Guy Tabachnick, David Vichnar, David Livingstone, Dagmar Pilařová

Kniha vyšla v anglickém i českém vydání prostřednictvím nakladatelství ArtMap. Kniha je k zakoupení ZDE.

Eva Koťátková & Hana Janečková (ed.). Dotek zvířete. ArtMap a Institut úzkosti. Praha, 2021. ISBN 978-80-907873-6-0 CZ.

Kniha vyšla za podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury a Městské části Praha 7

* Poznámka editorek: Součástí knihy je také rozhovor s aktivistou Michalem Kolesárem. V žádném případě se neztotožňujeme s jakýmikoliv formami útlaku a chceme tímto vyjádřit nesouhlas s nedávným problematickým chováním Michala Kolesára, o kterém jsme se dozvěděly až po té, co kniha vyšla.