Bienále Ve věci umění: Vytrhnout nemoc z kořenů

Odpolední a večerní program ve stínu stromů v Laboratoři živých forem Institutu úzkosti a v kavárně V. kolona, zaměřený na duševní zdraví (nejen) farmářstva.

29.06.2024 14:00 —29.06.2024 20:00
Laboratoř živých forem

Odpolední a večerní program ve stínu stromů v Laboratoři živých forem Institutu úzkosti a v kavárně V. kolona, zaměřený na duševní zdraví (nejen) farmářstva.

14:00 Nořit ruce do hlíny – Institut úzkosti
16:00 Diskuze Apoleny Rychlíkové a Tomáše Uhnáka o duševním zdraví farmářstva
17:30 Přednáška Hannah Proctor o její knize Vyhoření: Emocionální zkušenost politické porážky
19:00 Koncert Petra Kolárčika & kámoše

Událost se zaměřuje na politickou ekonomii zdraví. Jak souvisí proměna těla ovlivněného nemocí a vyčerpáním s podmínkami života v kapitalismu? Jaký je politický kontext, který ze zdraví dělá zboží a normalizuje v řadě západních zemí neadekvátně vysoké ceny za léčiva a péči? Ač řada aktivistů a aktivistek v kontextu tělesného zdraví a postižení požaduje plný přístup ke zdraví, nás zajímá, jak se může špatné zdraví stát společnou půdou pro boj proti vykořisťování. Jak se může nezdravý a vyčerpaný člověk organizovat a stávkovat? Akce je rozdělena do dvou částí: první část se zaměřuje na duševní zdraví – vyhoření a deprese, které jsou v podmínkách pozdního kapitalismu stále častějším symptomem. Jelikož hrabání se v hlíně uzemňuje, Institut úzkosti zve návštěvnictvo události, pomoct se postarat o záhony a trochu plevelit, zalévat nebo mulčovat. Institut úzkosti také představí kontext své zahrady a své praxe.

foto (c) Kajetán Adler Jablonský