Aziz Choudry – Učit se od základů: nenucené a neformální vzdělávání a angažovanost v sociálním hnutí

Aziz Choudry propojuje své vlastní zkušenosti s aktivismem a různými sociálními hnutími…

19.11.2019 18:00
Display., Praha 2

Moderuje Václav Drozd.

Jak nás může obohatit hlubší zájem o intelektuální práci aktivistů a aktivistek, kteří se zasazují o sociální, politickou a ekologickou spravedlnost? Aziz Choudry propojuje své vlastní zkušenosti s aktivismem a různými sociálními hnutími, aby poukázal na to, že takový boj je nejlépe pochopitelný, pokud se zapojíme do učení, vědění, debat a sdílení teorií, které jsou jeho součástí. Choudry ve své práci vychází z antikoloniálních, marxistických, feministických a antirasistických pohledů na vědění a moc. Jeho práce vyzdvihuje způsob, jakým se aktivisté, aktivistky, organizátoři a organizátorky učí přímo tím, že konají, a upozorňuje na chybějící propojení mezi praxí organizování sociálních hnutí v terénu, kritickou teorií o vzdělávání dospělých a teorií zkoumající sociální hnutí. Jako příklady uvádí antikoloniální proudy v rámci hnutí za globální spravedlnost, které se formují v Pacifické Asii, aktivistický výzkum a vzdělávání v sociálních hnutích a lidových organizacích na Filipínách, dělnické boje migrantů a imigrantů v Kanadě, či studentské stávky v Quebecu v roce 2012.

Aziz Choudry je sociolog, aktivista, badatel a spisovatel, je také profesorem na McGill University v Montrealu. Zabývá se prací sociálních a aktivistických hnutí a je autorem knihy Learning Activism: The Intellectual Life of Contemporary Social Movements (University of Toronto Press, 2015) a editorem knihy Just Work?: Migrant Workers‘ Struggles Today (Pluto Press, 2015), která se věnuje vykořisťování pracovních migrantů po celém světě a shrnuje některé příklady jejich kolektivního odporu. Jeho aktivistické konání zahrnuje širokou škálu akcí a výzkumu proti nadnárodní korporační moci, imperialismu a komodifikaci života.

Přednáška bude v anglickém jazyce.

Vstup volný.

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha, Ministerstva kultury ČR,  Městské části Prahy 7 a Státního fondu kultury.