Workshop přírodního zahradničení a mulčování

Přírodní zahradničení s lektorkou a tvůrkyní přírodních zahrad Petrou Formánkovovou a přírodní zahradnicí Jarmilou Řezníčkovou.

Sobota 6. 11. 2021,13.00 – 16.00
@ Les – společenství pro pěstování, teorii a umění
Luční a lesní pozemek mezi obcemi Hnátnice a Písečná v Orlických horách
Souřadnice pozemku: 50.027355, 16.462956

Img 7598
© Alexandra Vajd

Natural Gardening Workshop

A workshop focused on natural gardening, led by lecturer and creator of natural gardens Petra Formánková and natural gardener Jarmila Řezníčková.

Saturday 6 November 2021, 13.00 - 16.00
Woods - Community for cultivation, theory, and art
Forest and meadow land between the villages of Hnátnice and Písečná in the Orlické Mountains
Land coordinates: 50.027355, 16.462956

Img 7598
© Alexandra Vajd

Les zve na odpolední workshop zaměřený na přírodní zahradničení, který povede lektorka a tvůrkyně přírodních zahrad Petra Formánková a přírodní zahradnice Jarmila Řezníčková. Praktický workshop je určený pokročilým i začátečníkům, dětem i dospělým a bude se věnovat například technice mulčování, smíšené výsadbě, využití biouhlu a obecným možnostem využití permakulturních principů při péči o pozemek.

Vezměte si s sebou teplé oblečení, gumáky a pracovní rukavice a také svačinu. Pokud necestujete zdaleka a máte možnost, přivezte i vidle nebo hrábě.

Workshop je zdarma, registrujte se prosím zde: les@are-events.org

Workshop je součástí víkendové brigády na pozemku (sobota 6. 11. – neděle 7. 11.), během které se budou mulčovat stromky, sázet keře, sekat tráva a připravovat seník pro ovce a kozy. Pokud máte zájem se účastnit i brigády, uhradíme vám ubytování v penzionu Rubínek. Prosíme, napište nám na: les@are-events.org.

O lektorkách:

Petra Formánková a Jarmila Řezníčková provozují od ledna 2020 Zahradu Dobromysl, která vznikla jako terapeutická zahrada rychnovského sdružení Splav. V letech 2020 a 2021 zde probíhal projekt zahradní terapie v praxi pro handicapované a sociálně znevýhodněné osoby. Kromě toho se na zahradě pořádají osvětové a vzdělávací semináře o přírodním zahradničení. Petra Formánková se také věnuje certifikaci přírodních zahrad pod spolkem Přírodní zahrady v.s. https://www.facebook.com/ZahradaDobromysl/about

Kontakt: Ida Tausch, tel: +420 739 459 370, email: les@are-events.org

Workshop je realizován v rámci festivalu Potomci hub a (Eko)politika sdílení za podpory MK ČR a Státního fondu kultury.

Woods invite you to an afternoon workshop focused on natural gardening, led by lecturer and creator of natural gardens Petra Formánková and natural gardener Jarmila Řezníčková. The practical workshop is intended for both advanced and beginners, children and adults and will introduce, for example, methods for mulching, companion planting, the use of biochar and general possibilities of applying permaculture principles in land care.

Bring warm clothes, rubber boots and work gloves as well as a snack. If you do not travel far and have the possibility, bring a pitchfork or rake.

The workshop is free of charge, please register here: les@are-events.org

The workshop is part of a working weekend on the plot (Saturday, November 6 - Sunday, November 7), during which we will mulch trees, plant shrubs, cut grass and prepare a hayloft for goats. If you are also interested in participating in the brigade, we will pay for your accommodation in the Rubínek pension. Please email us at: les@are-events.org.

About the facilitators:

Petra Formánková and Jarmila Řezníčková have been running the Dobromysl Garden
since January 2020, when it was established by the Rychnov association Splav as a therapeutic garden. In 2020 and 2021, the a garden therapy project took place here for handicapped and socially disadvantaged people. Apart from that, the garden hosts educational and training seminars on natural gardening. Petra Formánková also certifies natural gardens under the association Natural Gardens v.s.

Contact person: Ida Tausch, tel: +420 739 459 370, email: les@are-events.org

The workshop is organized as part of the Descendants of Fungi and Eco- Politics of Sharing festival, supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the State Fund for Culture.

20190519 100937
Krz%20p%c3%adse%c6%92n%c3%a1%20 %20projekty
20210623 164914
20210613 162706
20210612 100615
20210615 171100
20210529 095008
20190519 100937
Krz%20p%c3%adse%c6%92n%c3%a1%20 %20projekty
20210623 164914
20210613 162706
20210612 100615
20210615 171100
20210529 095008

Předchozí akce

Past events