Vzdoruj jako les: Přednášky

Přinášíme přehled přednášek hostů z lesního sympozia Vzdoruj jako les. Za audio záznamy děkujeme Jonášovi Richterovi.

Vzdoruj jako les: Přednášky

Přinášíme přehled přednášek hostů z lesního sympozia Vzdoruj jako les. Za audio záznamy děkujeme Jonášovi Richterovi.

Adéla Hrubá: Jedlý les na kopci – permakultura v praxi

Přednáška zaměřená na praktické životní zkušenosti při vytváření udržitelného modelu soužití, jak v rámci rodiny, tak se zaměřením na přesahy a expanzi do místní komunity, a jejich paralely s fungováním přirozených systémů.
Adéla Hrubá je permakulturní designérka, lektorka a konzultantka. Již téměř 15 let s rodnou žije a hospodaří na zhruba hektarovém pozemku, který je v síti Ukázkových permakulturních projektů pod názvem Zahrada na kopci. Iniciovala založení komunitní Zahrady bez plotu na pěší zóně v Žamberku a v současné době je členkou mezinárodního týmu Children in Permaculture, jehož cílem je integrovat permakulturu a zásady udržitelného života do škol.

Adéla Hrubá: Jedlý les na kopci – permakultura v praxi

Přednáška zaměřená na praktické životní zkušenosti při vytváření udržitelného modelu soužití, jak v rámci rodiny, tak se zaměřením na přesahy a expanzi do místní komunity, a jejich paralely s fungováním přirozených systémů.
Adéla Hrubá je permakulturní designérka, lektorka a konzultantka. Již téměř 15 let s rodnou žije a hospodaří na zhruba hektarovém pozemku, který je v síti Ukázkových permakulturních projektů pod názvem Zahrada na kopci. Iniciovala založení komunitní Zahrady bez plotu na pěší zóně v Žamberku a v současné době je členkou mezinárodního týmu Children in Permaculture, jehož cílem je integrovat permakulturu a zásady udržitelného života do škol.

Arnošt Novák: Nejsme ochránci přírody, jsme příroda, která se brání sama

Příroda, subjektivita a politika pozemšťanství.
Arnošt Novák je environmentální sociolog a vysokoškolský pedagog FHS UK.

Arnošt Novák: Nejsme ochránci přírody, jsme příroda, která se brání sama

Příroda, subjektivita a politika pozemšťanství.
Arnošt Novák je environmentální sociolog a vysokoškolský pedagog FHS UK.

Milan Hron: Co jsme provedli našim lesům, že nás opouštějí? A jestlipak se vrátí?

Věci se nedějí náhodně. Stalo se konečně to, co se stát muselo. Uděláme to, co je potřeba?
Milan Hron je přírodě blízký lesník.

Milan Hron: Co jsme provedli našim lesům, že nás opouštějí? A jestlipak se vrátí?

Věci se nedějí náhodně. Stalo se konečně to, co se stát muselo. Uděláme to, co je potřeba?
Milan Hron je přírodě blízký lesník.

Tomáš Uhnák: Tmavá spravedlnost

Les zajišťuje celou řadu ekosystémových služeb a pro lesní komunity a rolníky zajišťuje také důležité kulturní a sociální aspekty. Stejně jako v zemědělství, i v lesích však dochází k rozvoji několika trajektorií, kdy se uhlíková neutralita, obchodování s emisemi uhlíku, biodiverzita a práva rolníků dostávají do konfliktu zájmů různých aktérů. Jak vypadají tyto konflikty a lze vytvářet symbiotické, mezidruhové vztahy?
Tomáš Uhnák je doktorand ČZU působící v Asociaci místních potravinových iniciativ.

Tomáš Uhnák: Tmavá spravedlnost

Les zajišťuje celou řadu ekosystémových služeb a pro lesní komunity a rolníky zajišťuje také důležité kulturní a sociální aspekty. Stejně jako v zemědělství, i v lesích však dochází k rozvoji několika trajektorií, kdy se uhlíková neutralita, obchodování s emisemi uhlíku, biodiverzita a práva rolníků dostávají do konfliktu zájmů různých aktérů. Jak vypadají tyto konflikty a lze vytvářet symbiotické, mezidruhové vztahy?
Tomáš Uhnák je doktorand ČZU působící v Asociaci místních potravinových iniciativ.

Denisa Tomášková: Klima, společnost a permakultura

Přednáška o tom, co je permakultura a jak může pomoci při vytváření pozitivní vize budoucnosti.
Denisa Tomášková je permakulturní lektorka a designérka, navrhuje zahrady a farmy, učí v Akademii permakultury. Je také matkou čtyř dětí a svou prací se snaží přinášet řešení pro ekologické pěstování jídla, život v harmonii s přírodou a krajinou a veselou budoucnost života s lidmi na zemi.

Denisa Tomášková: Klima, společnost a permakultura

Přednáška o tom, co je permakultura a jak může pomoci při vytváření pozitivní vize budoucnosti.
Denisa Tomášková je permakulturní lektorka a designérka, navrhuje zahrady a farmy, učí v Akademii permakultury. Je také matkou čtyř dětí a svou prací se snaží přinášet řešení pro ekologické pěstování jídla, život v harmonii s přírodou a krajinou a veselou budoucnost života s lidmi na zemi.

Radek Pokorný: Les pod rouškou změny klimatu

Vývoj, stav a možná budoucnost lesa u nás.
Radek Pokorný je docentem v oboru pěstění lesa a vedoucím Ústavu zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na Mendelově univerzitě vystudoval obor lesní inženýrství a zde také následné doktorské studium v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. V Ústavu výzkumu globální změny AV ČR se specializoval na ekofyziologii lesních dřevin, fenologii, produkci a alokaci biomasy či vodní bilanci lesních porostů v kontextu změn prostředí.

Radek Pokorný: Les pod rouškou změny klimatu

Vývoj, stav a možná budoucnost lesa u nás.
Radek Pokorný je docentem v oboru pěstění lesa a vedoucím Ústavu zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na Mendelově univerzitě vystudoval obor lesní inženýrství a zde také následné doktorské studium v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. V Ústavu výzkumu globální změny AV ČR se specializoval na ekofyziologii lesních dřevin, fenologii, produkci a alokaci biomasy či vodní bilanci lesních porostů v kontextu změn prostředí.

Adela%20hruba 04
Adéla Hrubá: Jedlý les na kopci – permakultura v praxi
Arno%c5%a1t%20nov%c3%a1k%2002
Arnošt Novák: Nejsme ochránci přírody, jsme příroda, která se brání sama
Adela%20hruba 02
Adéla Hrubá: Jedlý les na kopci – permakultura v praxi
Denisa%20tomaskova%2002
Denisa Tomášková: Klima, společnost a permakultura
Milan%20hron 01
Milan Hron: Co jsme provedli našim lesům, že nás opouštějí? A jestlipak se vrátí?
Milan%20hron%2002
Milan Hron: Co jsme provedli našim lesům, že nás opouštějí? A jestlipak se vrátí?
Tom%c3%a1%c5%a1%20uhn%c3%a1k%20tmav%c3%a1%20spravedlnost.
Tomáš Uhnák: Tmavá spravedlnost
Tom%c3%a1%c5%a1%20uhn%c3%a1k%20tmav%c3%a1%20spravedlnost%202
Tomáš Uhnák: Tmavá spravedlnost
Adela%20hruba 04
Adéla Hrubá: Jedlý les na kopci – permakultura v praxi
Arno%c5%a1t%20nov%c3%a1k%2002
Arnošt Novák: Nejsme ochránci přírody, jsme příroda, která se brání sama
Adela%20hruba 02
Adéla Hrubá: Jedlý les na kopci – permakultura v praxi
Denisa%20tomaskova%2002
Denisa Tomášková: Klima, společnost a permakultura
Milan%20hron 01
Milan Hron: Co jsme provedli našim lesům, že nás opouštějí? A jestlipak se vrátí?
Milan%20hron%2002
Milan Hron: Co jsme provedli našim lesům, že nás opouštějí? A jestlipak se vrátí?
Tom%c3%a1%c5%a1%20uhn%c3%a1k%20tmav%c3%a1%20spravedlnost.
Tomáš Uhnák: Tmavá spravedlnost
Tom%c3%a1%c5%a1%20uhn%c3%a1k%20tmav%c3%a1%20spravedlnost%202
Tomáš Uhnák: Tmavá spravedlnost

Předchozí akce

Past events