VELKOCHOVY: Kateřina Konvalinová – The Real Story of Květa

NELIDÉ, LIDÉ, KLIMA, STROJE

Série textů o velkochovech pohledem teoretiků, umělců a aktivistů

Nahlíží velkochovy jako oblast spojenou primárně s etikou a právy zvířat, současně ale upozorňuje na skutečnost, že velkochovy jsou kapitalistickými mechanismy, výsledkem ekonomických a mocenských zájmů a tlaků, které zabíjení ve velkém umožňují a normalizují. Texty se pokoušejí pojmenovat síť aktérů, činitelů a vztahů, které se na velkochovech podílejí a představují je jako komplexní problém.

Série textů vyšla na podporu kampaně Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU. Děkujeme všem, kteří podpořili svobodu hospodářských zvířat!

Kateřina Konvalinová a komiksový příběh s názvem The Real Story of Květa

Gif
Vizual Marie Lukáčová. 2019

LARGE-SCALE LIVESTOCK FARMING: Kateřina Konvalinová – The Real Story of Květa

NON-HUMANS, HUMANS, CLIMATE, MACHINES

A Series of Texts about Large-Scale Livestock Farming from the Viewpoint of Theorists, Artists and Activists

This series views large-scale livestock farming as an area primarily related to ethics and animal rights, but at the same time draws attention to the fact that large-scale farming is a capitalist mechanism, and is the result of economic and power-related interests and pressures that allow and normalise slaughter on a large-scale. The texts try to identify a network of actors, agents and relationships that are involved in large-scale farming and present them as a complex problem.

The series was published to support campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel. Thanks to everyone who signed and supported!

Kateřina Konvalinová and a comics story entitled The Real Story of Květa

The English version coming soon!

Gif
Visual Marie Lukáčová. 2019

Zin-komiks The Real Story of Květa vznikl na základě skutečného příběhu, který se stal na zahradě drobnochovu Richterových a Novotných v Kutné Hoře. Jednoho dne se jedna ze slepic (v tomto příběhu Květa) rozhodla odejít. Po nějakém čase se do svého původního domova vrátila, spolu se svými kuřátky. Z lidského hlediska jde o příběh svobodné vůle, což mimo jiné poukazuje na skutečnost, že kur domácí je jedinečný tvor s osobitým charakterem. Není tedy živočichem, stvořeným pouze k lidskému užitku a nezaslouží si být pro takový účel degradován.

Kateřina Konvalinová (*1991) je studentkou Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliéru Intermediální tvorby. Pracuje především s médiem videa a performance. Je aktivní v sociálních hnutích zabývajících se ekologií a feminismem a je členkou Ateliéru bez vedoucího.

Kv%c4%9bta 1
Kv%c4%9bta 1
Kv%c4%9bta 3
Kv%c4%9bta 4
Kv%c4%9bta 5
Kv%c4%9bta 6
Katerina konvalinova kv%c4%9bta 2
Kv%c4%9bta 7
Interpretace Kateřina konvalinová aka lobbyboy, foto a titulní strana Marias. 2019
Kv%c4%9bta 3
Kv%c4%9bta 4
Kv%c4%9bta 5
Kv%c4%9bta 6
Katerina konvalinova kv%c4%9bta 2
Kv%c4%9bta 7
Interpretace made by Kateřina konvalinová aka lobbyboy, photos and cover made by Marias. 2019

Série textů vyšla na podporu kampaně Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.

Kampaň Konec doby klecové je dlouhodobou celounijní kampaňí, která byla zahájena na podzim roku 2014 mezinárodní organizací Compassion in World Farming. V České republice ji zastřešuje Společnost pro zvířata a NESEHNUTÍ.

Podrobné informace včetně mapy velkochovů v Česku najdete na stránkách hlavanahlave.cz

Děkujeme všem, kteří podepsali a podpořili petici Konec doby klecové!

The series was published to support the campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel. Thanks to everyone who signed and supported!

Konec doby klecové

Předchozí akce

Past events