VELKOCHOVY: Já bich vám chtěl vzdělit, že se mi nelíbí!!! jak! si počínáte! ze zvířati!!! A tak sem vám napsal tento dopis!

NELIDÉ, LIDÉ, KLIMA, STROJE

Série textů o velkochovech pohledem teoretiků, umělců a aktivistů

Nahlíží velkochovy jako oblast spojenou primárně s etikou a právy zvířat, současně ale upozorňuje na skutečnost, že velkochovy jsou kapitalistickými mechanismy, výsledkem ekonomických a mocenských zájmů a tlaků, které zabíjení ve velkém umožňují a normalizují. Texty se pokoušejí pojmenovat síť aktérů, činitelů a vztahů, které se na velkochovech podílejí a představují je jako komplexní problém.

Série textů vyšla na podporu kampaně Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU. Děkujeme všem, kteří podpořili svobodu hospodářských zvířat!

J%c3%81 bych vam
Vizual Marie Lukáčová. 2019

LARGE-SCALE LIVESTOCK FARMING: I wood like to inform you that I dont like the way how you behave with animulls!! And so I have wrote you this letter!

NON-HUMANS, HUMANS, CLIMATE, MACHINES

A Series of Texts about Large-Scale Livestock Farming from the Viewpoint of Theorists, Artists and Activists

This series views large-scale livestock farming as an area primarily related to ethics and animal rights, but at the same time draws attention to the fact that large-scale farming is a capitalist mechanism, and is the result of economic and power-related interests and pressures that allow and normalise slaughter on a large-scale. The texts try to identify a network of actors, agents and relationships that are involved in large-scale farming and present them as a complex problem.

The series was published to support campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel. Thanks to everyone who signed and supported!

J%c3%81 bych vam
Visual Marie Lukáčová. 2019

Ne všechny dopisy by pošta přijala, pokud nemají čitelně napsanou adresu, to ale neznamená, že nemají svého adresáta a jasně formulovaný apel. Moc děkujeme Cecílii a Markétě Böhmovým, Fabianě Matyldě Drahošové, Egonovi a Johanovi Jiřičkovým, Věrce Lopez Trujillo, Alexandře Ptáčkové, Cecílii Ratajové, Karlovi Rousovi a Anežce Thýnové za jejich cenné komentáře k situaci, ve které se nacházejí milióny hospodářských zvířat žijících ve velkochovech a za přemýšlení nad důvody, proč by se jejich situace měla změnit.

Zvířaty ve velkochovech, ale i širší sítí aktérů, kteří jsou jejich dobrovolnou nebo nucenou součástí se zabývala naše série Velkochovy. Děkujeme všem, kteří se na ní podíleli, i těm kteří s námi budou dál pracovat na přípravě knížky a nových příspěvcích pro ni. V knížce se chceme nejen dál zabývat tím, čím velkochovy jsou, na jakém principu fungují, jaké společenské, politické nebo psychologické standardy a mechanismy je umožňují, ale také nastiňovat jiné, etičtější možnosti soužití lidí a mimolidských tvorů.

Alexandra ptackova slepice
Alexandra Ptáčková
Janek rous 5
Karel Rous
C2
Cecílie Böhmová
Fabiana%20matylda%20draho%c5%a1ov%c3%a1 1
Fabiana Matylda Drahošová
Johan%20ji%c5%99i%c4%8dka 1
Johan Jiřička
Cec%c3%adlie%20ratajov%c3%a1 2
Cecílie Ratajová
Cec%c3%adlie%20ratajov%c3%a1 3
Cecílie Ratajová
Janek rous 4
Karel Rous
Ane%c5%beka%20thynova
Anežka Thýnová
Johan%20ji%c5%99i%c4%8dka 2edit
Johan Jiřička
Egon%20ji%c5%99i%c4%8dka
Egon Jiřička
Fabiana%20matylda%20draho%c5%a1ov%c3%a1 2
Fabiana Matylda Drahošová
V%c4%9bra%20lopez%20trujillo
Věra Lopez Trujillo
Alexandra ptackova slepice
Alexandra Ptáčková
Janek rous 5
Karel Rous
C2
Cecílie Böhmová
Fabiana%20matylda%20draho%c5%a1ov%c3%a1 1
Fabiana Matylda Drahošová
Johan%20ji%c5%99i%c4%8dka 1
Johan Jiřička
Cec%c3%adlie%20ratajov%c3%a1 2
Cecílie Ratajová
Cec%c3%adlie%20ratajov%c3%a1 3
Cecílie Ratajová
Janek rous 4
Karel Rous
Ane%c5%beka%20thynova
Anežka Thýnová
Johan%20ji%c5%99i%c4%8dka 2edit
Johan Jiřička
Egon%20ji%c5%99i%c4%8dka
Egon Jiřička
Fabiana%20matylda%20draho%c5%a1ov%c3%a1 2
Fabiana Matylda Drahošová
V%c4%9bra%20lopez%20trujillo
Věra Lopez Trujillo

Série textů vyšla na podporu kampaně Konec doby klecové za ukončení klecových chovů na území EU.

Kampaň Konec doby klecové je dlouhodobou celounijní kampaňí, která byla zahájena na podzim roku 2014 mezinárodní organizací Compassion in World Farming. V České republice ji zastřešuje Společnost pro zvířata a NESEHNUTÍ.

Podrobné informace včetně mapy velkochovů v Česku najdete na stránkách hlavanahlave.cz

Děkujeme všem, kteří podepsali a podpořili petici Konec doby klecové!

The series was published to support the campaign All Farm Animals Deserve to Roam Free. We call to end this inhumane practice by banning all cages for farmed animals. Cages are cruel. Thanks to everyone who signed and supported!

Konec doby klecové

Předchozí akce

Past events

  • 03/06–18/06/2023

does not trust glasses