Rezidence: Micol Assaël

@ Goethe-Institut v Praze
listopad 2018

Img 1 bw

Residency: Micol Assaël

@ Goethe-Institut v Praze
November 2018

Img 1 bw

Setting uncut questions in urban landscapes, looking for thought’s convergences through mirroring contexts while skipping electromagnetic waves over a river...

Setting uncut questions in urban landscapes, looking for thought’s convergences through mirroring contexts while skipping electromagnetic waves over a river...

Micol Assaël (*1979, žije převážně v Řecku) vystudovala filozofii a dějiny umění v Římě, kde zároveň navázala spolupráci s několika dalšími umělci. Soustřeďuje se především na sochařství, kresbu a zvukovou instalaci. Používané suroviny – vzduch, voda a elektřina – v jejích dílech zpochybňují prostředí, jež je obklopuje, a vytvářejí tak nový soubor paradigmat prožívání a vnímání. Technické a sémantické důsledky těchto paradigmat se pak stávají teoretickým nástrojem pro otevírání nových perspektiv. Micol Assaël výstavovala samostatně v Kunsthalle Basel, Hangar Bicocca, Kunsthalle Friedericianum, Palais de Tokyo, Secession a v Galleria Nazionale d’Arte Moderna a účastnila se mimo jiné 50. a 51. Bienále v Benátkách a přehlídky Manifesta v Berlíně, Moskvě, Sydney and Sao Paulu. Příležitostně přednáší v různých uměleckých institucích.

Micol Assaël (b. 1979, lives mainly in Greece) studied Philosophy and Art History in Rome while collaborating with several artists. Her practice generally focuses on sculpture, drawing and sound installation. The raw materials she uses, such as air, water and electricity, question the environment that they inhabit as new set of paradigms in the experience and in the perception of the work. The technical and semantic implications of these paradigms become a theoretic tool in the attempt to open new prospects of comprehension. She had solo shows at Kunsthalle Basel, Hangar Bicocca, Kunsthalle Friedericianum, Palais de Tokyo, Secession, and Galleria Nazionale d’Arte Moderna and participated, among others, in the 50th and 51st Venice Biennale, Manifesta 5th, Berlin 4th, Moscow 1st, Sydney 16th and Sao Paulo 28th. She lectures randomly in art institutions.

Img 20181113 172755
Img 20181113 172755

Předchozí akce

Past events