Manuál kvíření jazyka českého

Představujeme sbírku textů, které se zabývají tématem genderově inkluzivní češtiny.

Unnamed%20(1)
Grafika: Jozef Mrva, Ilustrace: Eli Sočněva

Manual of the Czech Language Queering

We present a collection of texts dealing with the topic of gender-inclusive Czech.

Unnamed%20(1)
Graphics: Jozef Mrva, Illustration: Eli Sočněva

Jazyk, kterým mluvíme, a slova, která používáme, výrazně ovlivňují způsob, jakým uvažujeme o sobě a o světě.

Představujeme Manuál kvíření jazyka českého, sbírku textů, které se zabývají tématem genderově inkluzivní češtiny, jejími formami a otázkami spojenými s jejím užíváním v různých kontextech (běžná komunikace, překlad, matriky, atd.). Texty jsou výsledkem autorů*ek tvůrčí práce pracovní skupiny zaměřené na kvíření českého jazyka, která vznikla před dvěma roky. Cílem práce skupiny bylo vyvíjet nové formy nebinární češtiny a mapovat ty stávající. Nyní sdílíme výsledek.

Jednotlivé texty autorů*ek Manuálu kvíření jazyka českého publikujeme v elektronické formě. K přečtení je najdete na našem webu.

Tištenou verzi si můžete vyzvednout na křtu 28. 2. 2024 v galerii Petrohradská (více informací o události najdete v příspěvku zde na webu). Je možné ji po domluvě také předat či zaslat poštou. Pokud máte o výtisk zájem, napiště nám na iu@institutuzkosti.cz.

Za jedinečné zpracování vizuálu Manuálu vděčíme ilustrátorce Eli Socnevě, za grafiku díky Jozefu Mrvovi.

The language we speak and the words we use greatly influence the way we think about ourselves and the world.

We present the Manual of the Czech Language Queering, a collection of texts that deal with the topic of gender-inclusive Czech, its forms and issues related to its use in different contexts (everyday communication, translation, registers, etc.). The texts are the result of the creative work of the working group on the development of the Czech language, which was established two years ago. The aim of the group's work was to develop new forms of non-binary Czech and to map existing ones. We now share the result.

We are publishing the individual authors' texts of the Manual of Czech Language Queering in electronic form. They are available for download and reading on our website.

You can pick up the printed version at the launch on February, 28th at the Petrohradská Gallery (more information about the event can be found in the post here on the website). It can also be handed over or mailed by appointment. If you are interested in a copy, please email us at iu@institutuzkosti.cz.

For the unique visual design of the Manual we are grateful to the illustrator Eli Sočněva, for the graphics thanks to Jozef Mrva.

As this project is focused on the Czech language, the texts are available in Czech language only.

Unnamed
Unnamed

Manuál kvíření jazyka českého vychází za podpory Ministerstva kultury ČR a hl. města Praha.

The Manual of the Czech Language Queering is published with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

Předchozí akce

Past events