Haló, jste tam?

pojďme si zavolat

Obrazek4 anna hulacova
Haló, jste tam?, Anna Hulačová, 2020

Hello, are you there?

Let’s call each other

Obrazek4 anna hulacova
Haló, jste tam?, Anna Hulačová, 2020

Jsme a nejsme sami. Máme sítě, jsme online. Jak se potkáváme a jak sdílíme určují do značné míry algoritmy sociálních serverů. Pojďme si pro změnu zavolat, jen tak, bez pracovních důvodů. Třeba proto, že si chceme popovídat s dávným přítelem nebo s někým, koho známe jen z internetu. Nebo chceme poznat někoho, koho ještě neznáme nebo prostě chceme něco spontánního říct nebo slyšet. Nedá se předvídat, kam se hovor bude odvíjet a tak můžeme na obou koncích zažít nečekaná dobrodružství nebo meditaci ve dvou a více. Může to trvat celou hodinu, ale i pět minut. Haló, jste tam?

Je to jednoduché, zapište se prosím předem do kalendáře, ve kterém najdete vypsané termíny těch, kteří čekají na váš hovor…

KALENDÁŘ HOVORŮ

We’re alone, and at the same time we’re not alone. We have networks, we’re online. How we meet and how we communicate is determined to a considerable extent by the algorithms of social servers. Let’s call each other for a change, for reasons other than work. For example, because we want to talk to an old friend or to someone we only know from the internet. Or because we want to get to know someone we don’t know yet, or because we simply want to say or hear something spontaneous. We can’t predict how the call is going to unfold, and so at both ends we may experience unexpected adventures or a meditation in the company of two or more people. It might last a full hour, but maybe only five minutes. Hello, are you there?

It’s simple: please first enter your name in the calendar, where you’ll find the entered times and dates of those who are waiting for your call…

CALENDAR OF CALLS

Předchozí akce

Past events