Vzdoruj jako les

Zveme na druhý ročník LESního sympozia.

31.07.2020 18:00 —02.08.2020 18:00
Lesní a luční pozemek mezi obcemi Hnátnice a Písečná, Orlické hory

Zveme vás do LESa na druhý ročník setkání zástupců lesních, rostlinných a mezidruhových společenstev, odborníků z oblasti lesního a půdního hospodářství a oborů týkajících se krajiny, kurátorů, umělců, aktivistů a všech, kteří se nevejdou do tohoto pojmenování. Společný čas nám kromě povídání, pozorování a odpočinku naplní přednášky, lesní kino, čtení, meditace, sdílení příběhů, vaření, performance, koncert a letos i výstava.

Rezistence se v dnešní době klimatické, politické, sociální a zdravotní nestability stala jedním z hlavních požadavků zmírnění a zpomalení destruktivních dopadů lidské působnosti. Křehkost přírodních společenství, která jsme narušili, se nám vrací zpět v podobě vymírání druhů, poruch autoimunitních a krajinných systémů, odvodnění, eroze, pandemií apod. Projekt Where are Europe’s last primary forests? (Kde jsou poslední evropské pralesy?), publikovaný v časopise DIVERSITY AND DISTRIBUTION v roce 2018, sledoval, jak původní evropské lesy odolávají privatizaci a zprůmyslnění krajiny. Dospěli jsme do bodu, kdy z původního evropského lesa zbyl jen fragment, který přestože se nachází pod ochranou, stále slouží dalšímu vytěžování a je předmětem ekonomických zájmů. Křiklavým příkladem nedávné doby je poslední pruh praevropského pralesa Bělověžský národní park na hranicích Polska a Běloruska, který se paradoxně zachoval díky soukromým zájmům středověké polské šlechty, která si ho uhájila jako loviště. Nicméně i tam v posledním desetiletí výrazně stoupla těžba. Dalším příkladem je pak rumunský prales, který mizí i přes protesty a petice evropské veřejnosti. V Čechách se nám i přes všechny těžební záměry zachovalo 18 pralesů.

Rezistence lesních společenství může být příkladná v tom, jak se les snaží zakrýt povrch planety, obsadit prázdná místa a svým vytrváním chránit životadárnou půdní vrstvu. Tuto schopnost stále má i přes postupující sucho. Lidské dílo však vítězí v masivním odlesňování lesních porostů pomocí těžké technologie vyspělých harvestorů, jejichž pohyb v lese navíc způsobuje odtékání vody z vytěžených oblastí a erozi vyschlé obnažené půdy.

Michael Marder si ve své eseji Resist Like A Plant všímá toho, jak občanské protesty související s nastávající klimatickou a ekonomickou krizí nabírají podobu vegetativní spolupráce a odolnosti. Jak hnutí jako Occupy volí nepohyblivé způsoby protestu, přebývání na místě, sezení na zemi v lidském řetězci vzájemně propojených končetin, které evokují spíše zabrání místa, fyzického vrůstání do něj, než touhu po násilné konfrontaci, která je zvířecím předobrazem vzdoru. Přímá fyzická přítomnost bez jakékoliv formy reprezentace vyjadřuje v nejtělesnějším způsobu zachycení hledání udržitelného společenského uspořádání. Celkově je politika hnutí Occupy politikou prostoru, nikoli času, a rozšiřuje svůj dosah tím, že se replikuje v různých lokalitách po celém světě. Occupy zavrhli ideál suverénního a rozhodného jednání, řízeného racionálním, vědomým nebo sebevědomým, individuálním nebo kolektivním subjektem, a namísto toho pěstují horizontálně se rozrůstající grassroots, kteří se vynoří tam, kde jsou postaveny protestní stany, ve stínu mrakodrapů. Tyto formáty rezistence si občané půjčují z rostlinných společenství a staví tak základy rostlino-lidské republice. 

Těšíme se v LESe.

Sympozium Vzdoruj jako les pro vás připravují Are | are-events.org a Institut úzkosti ve spolupráci se spolkem Bubahof.

PROGRAM

Pátek 31. 7.

18:00 – Příjezd a ubytování ve stanech na louce nebo v penzionu Rubínek

19:00 – Lesní kuchyně: večeře

20:00 – David Fesl a Sláva Sobotovičová: Country Life – Pojednání o Anně Pammrové a Laně Del Rey / David Fesl a Sláva Sobotovičová jsou umělci, kteří od roku 2016 tvoří také uměleckou dvojici. Jejich tématy jsou reflexe komunikace v rámci umělecké komunity a apropriovaný text.

22:00 – Lesní kino: The Future was Desert Part I, II (rež. Sophia Al Maria, 2016), Hollow Earth (rež. New Mineral Collective – Emilija Škarnulytė a Tanya Busse, 2013), Semente Exterminadora [Exterminator Seed] (rež. Pedro Neves Marques, 2017), Slunce vyřezávané tisíci let zářezů – Příběh vesnice Magino (rež. Šinsuke Ogawa, 1986). Připravili kurátoři Tereza Porybná a Nicola Marzano. / Tereza Porybná je kulturní manažerka, kurátorka a producentka. V Londýně vedla do roku 2019 České centrum. Je členkou České psychedelické společnosti a British Psychedelic Society, dlouhodobě se zabývá jógou a studiem změněných stavů vědomí. Nicola Marzano je italský filmový vědec a kurátor, který vede filmový program ICA London a je spoluzakladatelem festivalu Frames of Representation.

Sobota 1. 8.

9:00 – Lesní kuchyně: snídaně

10:00 – Vernisáž výstavy: Jan Boháč & Jonáš Richter, Daniela a Linda Dostálkovy, David Fesl, Kristina Fingerland, Václav Girsa, Denisa Langrová, Marie Lukáčová, Vojtěch Novák, Olbram Pavlíček, Ruta Putramentaite, Anna Ročňová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, David Střeleček, Ondřej Vinš, Lenka Vítková, Martin Zet

11:00 – Arnošt Novák: Nejsme ochránci přírody, jsme příroda, která se brání sama. Příroda, subjektivita a politika pozemšťanství. / Arnošt Novák je environmentální sociolog a vysokoškolský pedagog FHS UK.

12:00 – Josef Ánanda Skuhrovec: meditace / Josef Ánanda Skuhrovec je učitel jógy a meditace. Jeho praxe duchovních nauk zahrnuje učení jógy, tantry, zenu, advaity, džňány, mystiky, ajurvédy, šamanismu a dalších. Ve svých seminářích klade důraz na osobní prožitek a jeho technika pracuje s vědomím v těle až na hluboké buněčné úrovni.

13:00 – Lesní kuchyně: oběd

15:00 – Milan Hron: Co jsme provedli našim lesům, že nás opouštějí? A jestlipak se vrátí? Věci se nedějí náhodně. Stalo se konečně to, co se stát muselo. Uděláme to, co je potřeba? / Milan Hron je přírodě blízký lesník.

16:00 – Tomáš Uhnák: Tmavá spravedlnost. Les zajišťuje celou řadu ekosystémových služeb a pro lesní komunity a rolníky zajišťuje také důležité kulturní a sociální aspekty. Stejně jako v zemědělství, i v lesích však dochází k rozvoji několika trajektorií, kdy se uhlíková neutralita, obchodování s emisemi uhlíku, biodiverzita a práva rolníků dostávají do konfliktu zájmů různých aktérů. Jak vypadají tyto konflikty a lze vytvářet symbiotické, mezidruhové vztahy? / Tomáš Uhnák je doktorand ČZU působící v Asociaci místních potravinových iniciativ.

17:00 – Vít Havránek: Oulipo na mechu. Ateliér jazykových her v mechem zvlněném koutku lesa za využití knihy Atlas potenciální literatury francouzské skupiny Oulipo. / Vít Havránek je kurátor a zaměstnanec Akademie výtvarných umění v Praze.

18:00 – Adéla Hrubá: Jedlý les na kopci – permakultura v praxi. Přednáška bude zaměřena na praktické životní zkušenosti při vytváření udržitelného modelu soužití, jak v rámci rodiny, tak se zaměřením na přesahy a expanzi do místní komunity, a jejich paralely s fungováním přirozených systémů. / Adéla Hrubá je permakulturní designérka, lektorka a konzultantka. Již téměř 15 let s rodnou žije a hospodaří na zhruba hektarovém pozemku, který je v síti Ukázkových permakulturních projektů pod názvem Zahrada na kopci. Iniciovala založení komunitní Zahrady bez plotu na pěší zóně v Žamberku a v současné době je členkou mezinárodního týmu Children in Permaculture, jehož cílem je integrovat permakulturu a zásady udržitelného života do škol.

19:30 – Lesní kuchyně: večeře

21:00 – Peter Sit: Boričky. Boričky je názov lesa, ktorý sa nachádza na úpätí Malých Karpát v malej obci Dechtice. V 70tich rokoch pomohla moja babka Emíla Sitová vysadit tento borovicový les. Boričky a ich vtáky, divá zver, hlodavce, parazity, trávy, kvety, stromy, ich korene, huby, organizmy, ich spolunažívanie, cyklus, história, budúcnosť a mnoho ďalšieho slúži ako podklad pre myslenie, nástroj, metaforu, ale sú aj samostatné a nepotrebujú ani mňa ani nikoho iného. / Přemisťování mezi pozicemi umělce, organizátora, vydavatele, kurátora či editora je součástí umělecké praxe Petera Sita, který je letos spolu s Pracovní skupinou pro výzkum mimosmyslové estetiky finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

21:30 – Markéta Lisá: Třetího dne večer / Markéta Lisá je hudebnice.

22:00 – Enchanted Lands: Island Spells. Hudební set pražské post-ambientní producentky, inspirovaný odlehlými ostrovy, odlidštěnými sochami a fikčními světy Tove Jansson. / V Praze usazená Enchanted Lands debutovala v roce 2017 albem Feed Goals u pražského kazetového labelu Genot Centre, nyní navazuje nahrávkou Cryptic Island Eco-Sanctuary na decentralizovaném online labelu Quantum Natives. Ve své tvorbě Enchanted Lands načrtává svět rostlin, větrných harf a krystalických padů. Tyto zvuky zdánlivě nemají vztah k již existující realitě, přesto jsou vtahující, odkazující na imaginární svět, v němž jsou fyzickou realitou snové prožitky.

23:00 – BCAA system: LESATAJ. Hudebně narativní performance na pomezí DJingu, digitálně-instrumentálního live setu a intimního ASMR vyprávění u ohně. V dekonstruované změti současné experimentální elektroniky protkané akustickými strunami se propletou křehké melodické linky se šeptajícími i burácivými příběhy o možných budoucnostech malých i velkých soužití. Přímo na půdě LESA a jeho bezprostředního okolí a atmosféry se začne odvíjet improvizovaná zvuková spekulace o jeho možných obyvatelích a jejich nejistých osudech na nesnadné cestě hlubokým časem. / BCAA system je polyfunkční kolektiv existující na pomezí současné alternativní hudby, umění a teorie. Sídlí v Praze, ale usilují o přesahování všech svazujících hranic: “jsme součástí globální duše, patříme kamkoli a kdokoli patří k nám. #kolektivita #komunita #non-genre #noborders“

00:00 – New Magic Media: Co bylo zasazeno, bylo vzato zpět. (DJ set) Procesy osvobozování, zdivočování, radosti a regenerace. Erotická gesta zvuku. Tanči s ohněm, abys vrátil*a energii zpět do půdy.

Neděle 2. 8.

9:00 – Lesní kuchyně: snídaně

9:30 – Tereza a Roman Štětinovi: O tábořišti ve Vanči a přilehlých lesích. / Umělci Tereza a Roman Štětinovi stručně představí minulost, současný stav a jejich plány na využití cca 4 ha pozemků ve Vanči na Vysočině, které byly v minulém roce Tereze a její sestře Vendule svěřeny jejich rodinou do užívání.

10:00 – Radek Pokorný: Les pod rouškou změny klimatu. Vývoj, stav a možná budoucnost lesa u nás. / Radek Pokorný je docentem v oboru pěstění lesa a vedoucím Ústavu zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na Mendelově univerzitě vystudoval obor lesní inženýrství a zde také následné doktorské studium v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. V Ústavu výzkumu globální změny AV ČR se specializoval na ekofyziologii lesních dřevin, fenologii, produkci a alokaci biomasy či vodní bilanci lesních porostů v kontextu změn prostředí.

11.00 – Josef Ánanda Skuhrovec: Dechové cvičení a mettá bhávaná meditace / Josef Ánanda Skuhrovec je učitel jógy a meditace. Jeho praxe duchovních nauk zahrnuje učení jógy, tantry, zenu, advaity, džňány, mystiky, ajurvédy, šamanismu a dalších. Ve svých seminářích klade důraz na osobní prožitek a jeho technika pracuje s vědomím v těle až na hluboké buněčné úrovni.

12:00 – Denisa Tomášková: Klima, společnost a permakultura. Přednáška o tom, co je permakultura a jak může pomoci při vytváření pozitivní vize budoucnosti. / Denisa Tomášková je permakulturní lektorka a designérka, navrhuje zahrady a farmy, učí v Akademii permakultury. Je také matkou čtyř dětí a svou prací se snaží přinášet řešení pro ekologické pěstování jídla, život v harmonii s přírodou a krajinou a veselou budoucnost života s lidmi na zemi.

13:00 – Lesní kuchyně: oběd

14:00 – Filip Podolský: Co si představit pod pojmem geologie a jak ovlivňuje naši krajinu a životy. / Filip Podolský v minulosti pracoval v oboru ložiskové geologie na vyhledávání rudních nerostných surovin a aktuálně pracuje jako geolog v Ústí nad orlicí, kde se zabývá zejména užitou geologií, tzn. v oboru inženýrské geologie zakládáním staveb (rodinnné domy, rekonstrukce, průmyslové objekty, železnice, silnice), v oboru hydrogeologie potom vyhledáváním zdrojů podzemní vody, podmínek likvidace srážkových a přečištěných odpadních vod (domovní čistírny).

15:00 – Mariana Serranová: Forevergreen. Výběr lesní a environmentální poezie, čtení v lese, název odkazuje k jedné z básní japonského básníka Nanaa Sakaki (sbírka Break the Mirror, 1987). / Mariana Serranová je kurátorka.
15:00 – Lesní dětská skupina: výstava a zpívací performance

LESNÍ DĚTSKÁ SKUPINA Vzdoruj jako les (Program pro děti)
Uvedené časy jsou orientační – budeme aktualizovat na místě.

Pátek 31. 7.
18:00 – Dominik Lang, Martin Zet: První setkání Dětské lesní skupiny nad výstavou

Sobota 1. 8.
14:00 – Andrea Medunová: Výroba lesních chrastidel
16:00 – Marie Lukáčová: Namalovat mamu. Namalovat tatu.
18:00 – Eva Jiřička: Testování smyslů

Neděle 2. 8.
11:00 – Lenka Vítková: Procházka s bílým papírem

PRAKTICKÉ INFORMACE

Bohužel už není možné si své místo rezervovat, kapacita je naplněna.

Vezměte si prosím každý svůj hluboký talíř, hrnek, pokrývku hlavy nebo slunečník a také power banky. V lese nemáme elektřinu ani internet (pouze pro účinkující). Stany a ležení můžete postavit na louce u lesa, bude tam vysečená tráva. K dispozici bude čistá voda, mobilní sprcha, lesní toalety a oheň.

Pokud s sebou berete pejska, prosím berte na vědomí, že na místě jsou zvířata – malá kůzlátka, ovce, slepice a další pes, prosíme vás tedy o ohleduplnost, aby psi volně nepobíhali a neplašili zvířata. Mějte svého psa prosím plně pod kontrolou. Stejně tak prosíme nekrmte ovce a kůzlata, mohlo by to dopadnout špatně, musí být dokrmováni přiměřeně.

DOPRAVA
Souřadnice jsou 50.027355, 16.462956.
Mapa

Pokud je to možné, dopravte se na místo vlakem – je to ekologičtější a ekonomičtější. Pro ty, kdo cestují vlakem, zasíláme v příloze mapu cesty od vlakové zastávky Dolní Dobrouč (po cyklostezce, směr Písečná a rybník Šušek, cca 40 minut chůze). Asi v polovině rybníku uvidíte u odpočívadla lesní odbočku doleva kolem chaty. Dáte se po ní a dojdete nahoru k louce obehnané ohradníkem. Ten si v označeném místě otevřete a zase zavřete, aby neutekly ovce, a vydáte se směrem ke stanu. Prosíme o uzavírání ohrady po celou dobu sympozia, bylo by těžké ovce chytat v lese.

Pokud je to nevyhnutelné a dorazíte na místo autem – zaparkujte prosím u čističky (vyznačeno na mapě). Souřadnice parkování u čističky jsou 50.03114, 16.46593. Pěšky je to k nám pak asi 5 minut chůze, cestu vyznačíme šipkami a přikládáme mapu s vyznačením cesty. Pokud si autem troufnete vyjet až na místo, pak můžete parkovat na louce. Na místo dojedete lesní cestou, která začíná asi v půli velkého rybníka u odpočívadla a malé chaty. Doporučujeme to pouze pro zkušenějším řidičům nebo autům s vyšším podvozkem.

STRAVOVÁNÍ
Po celé tři dny bude fungovat Lesní kuchyně, která je součástí programu sympozia. Menu bude vegetariánské z ekologických a lokálních potravin za doporučenou cenu 100 Kč za každé jídlo. Jídlo a pití si samozřejmě můžete vzít vlastní. Součástí stravování bude také káva, čaj, voda. Víno a pivo za příspěvek. Program připravily Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, Barbora Kleinhamplová, Eva Koťátková, Dita Lamačová a Tereza Porybná. Na přípravách a organizaci sympozia se podílely Nela Klajbanová a Ida Taušlová.

LESNÍ KUCHYNĚ
Lesní kuchyně tentokrát upírá pozornost k vizualitě připravovaných jídel, která vycházejí z kresebných návrhů. Lesní kuchyně pracuje se surovinami ekologického zemědělství především z lokálních zdrojů a integruje ingredience z okolní přírody. Koncepci připravili Zuzana Blochová a David Fesl ve spolupráci s Julií Daňhelovou, Veronikou Holcovou, Ditou Lamačovou a Pavlínou Verbíkovou.

PODĚKOVÁNÍ
Členky a členové LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění, spolek bubahof, Václav Girsa, Edita Klembasová, Radka Špaňhelová, Petra Hudcová, Juliana Höschlová, Radim a Kristián Patkolovi, Eliška Štěrbová, Kateřina Turečková, Jaromír Verbík, Dan Vlček, Blanka Procházková, Štěpán Tůma, obec Písečná

Sympozium Vzdoruj jako les pro vás připravují Are | are-events.org a Institut úzkosti ve spolupráci se spolkem Bubahof.

LES – společenství pro pěstování, teorii a umění
Lesní a luční pozemek mezi obcemi Hnátnice a Písečná, Orlické hory

Mapa
Facebook
Fotoalbum

Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. města Prahy, Státní fond kultury, SolidSun. Poděkování: The Emblem Hotel

Fotodokumentace: (c) Johana Pošová