Vzdoruj jako les: Lesní kino

Lesní kino ve spolupráci s londýnskou Serpentine Gallery a projektem General Ecology

31.07.2020 —01.08.2020
Lesní a luční pozemek mezi obcemi Hnátnice a Písečná, Orlické hory

Program lesního kina vznikl ve spolupráci s londýnskou Serpentine Gallery a jejím projektem General Ecology, který skrze filmové projekce, konference, performance a podcasty zkoumá otázky změn životního prostředí, mezidruhové komunikace a možnosti rozšířeného humanismu. Filmy vybírali Tereza Porybná, Lucia Pietroiusti a Kostas Stasinopoulos. Součástí programu je také Magino Village: A Tale japonského dokumentaristy a aktivisty Šinsuke Ogawy, který pro program lesního kina vybral Nicola Marzano, kurátor filmového programu Institute of Contemporary Art v Londýně.

The Future Was Desert, I, II
Sophia Al-Maria, 2016, 5’17

„Poušťe v sobě mají jistou magii, neboť již vyčerpaly své vlastní budoucnosti a jsou tudíž osvobozené od času“. J.G. Ballard

Trailer – The Future Was Desert, I, II

Sophia Al Maria vysílá své virtuální alter ego na pouť napříč namibijskou pouští, Ománem a Austrálií. V dystopických snových scenériích působí minulost i budoucnost jako nahodilé časové reference v komplexním geopolitickém teritoriu, v němž se odehrává příběh bohatství, závislosti na fosilních palivech a environmentální zkázy.

Sophia Al-Maria je katarsko-americká umělkyně, autorka a režisérka. Žije a pracuje v Londýně.

The Mermaids, or Aiden in Wonderland
Karabing Film Collective, 2018, 27‘
Trailer

V nepříliš vzdálené budoucnosti Evropané ztrácejí schopnost přežít v otevřené krajině zamořené kapitalismem. Aboridžinci se však zdají být odolnější. Malý Aiden je proto v dětství odejmut z péče rodičů a podroben lékařským experimentům, které mají „zachránit bílou rasu“. Jako mladý muž je propuštěn a vrací se domů. Při cestě s otcem a bratrem jej konfrontují vize minulosti a budoucnosti.

Karabing Film Collective je australský domorodý mediální kolektiv, který využívá filmovou tvorbu jako formu aktivismu a sebe-organizace. Skrze své filmy poukazují na nerovné podmínky domorodých obyvatel Austrálie a uchovávají vztah k půdě a svým předkům.

Taxonomy Transplated
Peter Nadin a Aimée Toledano, 2012, 11’39

„Rostliny jsou zakořeněné v zemi; naše znalosti o rostlinách jsou zakořeněny v jazyku“.
Peter Nadin

Taxonomy Transplated

Filmová esej zabývající se otázkou subjektivity jazyka a způsoby klasifikace byla inspirovaná rostlinami, zvířaty, plody, krajinou a činnostmi na farmě Old Field Farm ve státě New York. Umělec Peter Nadin ji založil v roce 1989 a od té doby se jeho umělecká praxe stále intenzivněji prolíná s každodenními povinnostmi farmáře.

Aiméé Toledano je umělkyně a dokumentaristka působící v New Orleans.
Peter Nadin je americký umělec, esejista a farmář.

Trapped in a Dream of the Other
Revital Cohen & Tuur Van Balen, 2017, 27‘

“If you’re trapped in the dream of the Other, you’re fucked.” Gilles Deleuze

Trailer – Trapped in a Dream of the Other

Kamera se pohybuje napříč otevřeným koltanovým dolem ve východní části Demokratické republiky Kongo. V různých částech dolu je umístěna speciální pyrotechnika z provincie Liujiang, střediska čínského pyrotechnického průmyslu, a na základě textových zpráv z uměleckého studia v Londýně postupně vybuchuje a zaplavuje důl barevným kouřem, který odráží existující směnu nerostů za střelný prach. V pozadí zůstává mlhavé nebe a zelené kopce sahající široko za obzor, reálný i virtuální, prázdný i plný. Koltan je nerost používaný téměř ve všech elektronických spotřebičích a jeho vzácnost je zdrojem dlouhotrvajícího konfliktu v regionu. Jedním z největších odběratelů tohoto nerostu je Čína.

Revital Cohen a Tuur Van Balen pracují napříč médii objektu, instalace a videa, skrze něž odkrývají výrobní proces jako kulturní, osobní a politickou praxi. Žijí a tvoří v Londýně.

Linnaeus and Terminate Seed
Pedro Neves Marques, 2017, 15’
Video

Je možné najít jasnou linii spojující moderní botaniku se současnou trans-genetikou? Pedro Neves Marques vrství botanické kresby evropských naturalistů z Jižní Ameriky a Jihovýchodní Asie, zpodobení rostlinných genomů, smlouvy a dokumentaci OSN o geneticky upravených semenech a navrch moderní vyobrazení reprodukčních systémů květin a lidí. Hledání spojitostí pokračuje srovnáním sexuální imaginace botaniků jako byl Carl Linné se současnými post-přírodními podmínkami, které dominují současným způsobům klasifikace životních forem.

Pedro Neves Marques je portugalský filmový režisér, výtvarník a spisovatel žijící v New Yorku. Spojující linku jeho tvorby je zájem o kolonialismus a ekologii, biologii a technologii, politiku, sexualitu.

Magino Village: A Tale
Šinsuke Ogawa, 1986, 222‘

Kolektiv Shenzuka Ogawy natáčel více než dvě desetiletí rostoucí rozkol mezi tradičními japonským venkovským zemědělstvím a státem řízenou modernizací produkce. Ogawa i jeho kolegové byli přitom vždy zapojení do samotného pěstování, protestů a každodennosti lidí, jejichž život zaznamenávali. Snímek Magino Village: A Tale vznikal téměř deset let poté, co se kolektiv přestěhoval do vesnice Magino. Je dokumentem i mytologickou fikcí, která spojuje historii vesnice, čas bohů a trvání elementů, od nichž se odvíjí život – rýže, země, voda, slunce.

Japonský dokumentarista Šinsuke Ogawa (1936–1992) vytvořil během čtvrtstoletí dvacet filmů. Radikálním politickým přístupem, empatickou účastí na osudech postav a stylem zúčastněného pozorování ovlivnil řadu dalších japonských i asijských dokumentaristů a patří mezi nejuznávanější postavy japonského poválečného dokumentu.

LES – společenství pro pěstování, teorii a umění
Lesní a luční pozemek mezi obcemi Hnátnice a Písečná, Orlické hory