Veřejné slyšení ve věci hladových duchů

Zkusme si vybavit co děláme, vědomě nebo nevědomě, jako způsob úniku, úlevy, kompenzace. Jaké věci, techniky, postupy, strategie nám přinášejí krátkodobou nebo dlouhodobou úlevu od náročných emocí, vzpomínek, nezvladatelného stresu, ztráty kontroly a spojení s druhými, nespokojenosti se sebou samými, dlouhodobých tlaků okolí?

„Obyvatelé říše hladových duchů jsou zobrazováni jako stvoření s vychrtlými krky, malými ústy, vyhublými končetinami a velkými, nadmutými, ale prázdnými břichy. Toto je říše závislosti, kde neustále hledáme něco, co je mimo nás, abychom zmírnili nenasytnou touhu po úlevě a naplnění.Tato bolestivá prázdnota je přitom věčná, neboť látky, předměty nebo aktivity, kterými se snažíme ji naplnit, nejsou tím, co ve skutečnosti potřebujeme.“ (Gabor Maté)

Záznamy z letošního veřejného slyšení, které mapovalo různé typy kompenzačních technik.