V chapadlech murmuru (Literatura krize)

Přinášíme podcast o současné literatuře krize v dramaturgii Jana Bělíčka.

„Tekutost, těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, nejistota, úzkost, krize, polarizace – těmito slovy často popisujeme dnešní svět. A přestože je občas považujeme za nedostatečná, podvědomě cítíme, že vystihují naše pocity, které nedokážeme jiný způsobem popsat. Když jsem přemýšlel, jaké slovo vystihuje naši současnost nejlépe, vyskočilo na mě zničehonic podivný výraz murmur. Nejsem si ani jistý, že vím, co přesně v češtině znamená. Právě proto se mi možná tak líbí. Můžeme ho chápat jako jakési živočišné mručení, jako neartikulovanou nespokojenost, jako projev nesouhlasu nebo frustrace, který nedokážeme nacpat do slov. Nespokojené hučení bez tvaru se dere na světlo a ovlivňuje společnosti napříč světem a nikdo neví, co si s ním počít.“ Jan Bělíček

Literatura nabízí na nejistotu, chaos a zmatení netradiční protilék. Představuje jednu z možností, jak se proti zmatku bránit. Akt psaní vytváří jiný mód přemýšlení a sebevyjádření. Když píšeme nebo naopak čteme, čas se zpomalí a my se pokoušíme dát našemu těkavému a nepřehlednému myšlení nějaký tvar, případně společně s autorem sledujeme pohyb jeho složitého a rozvětveného uvažování. Jak vypadá náš svět pohledem současné literatury? A jak se vymanit z chapadel Murmuru?

Detail epizod:

Epizoda 1: Obchodníci se smutkem

Proč Michel Houellebecq skrývá své deprese za cynismus a proč sahá k mačistickým vtípkům, když chce mluvit především o lásce? Jak se z chobotnice stal dokonalý symbol lidského vědomí v pozdním kapitalismu a lze se vůbec vymanit z ubíjejícího hukotu nespokojeného mručení, který nás stále více obaluje? První díl literárního podcastu Jana Bělíčka V chapadlech murmuru ukazuje, jak vypadá dnešní svět pohledem současné literatury.

Seznam literatury v 1. díle:

Tao Lin – Taipei (přeložil Jan Bělíček)
Michel Houellebecq – Platforma (přeložil Alan Beguivin)
Michel Houellebecq – Serotonin (přeložil Alan Beguivin)
Ocean Vuong – On Earth We’re Briefly Gorgeous (přeložil Jan Bělíček)
Kobo Abé – Tvář toho druhého (přeložila Vlasta Winkelhöferová)
Sally Rooney – Normal People (přeložil Jan Bělíček)
Han Kang – Vegetariánka (přeložila Petra Ben-Ari)

Epizoda 2: Trable s genderem

Z genderu, sexuality a nejintimnějších lidských vztahů se dnes stalo jedno z nejzuřivějších bojišť kulturních válek. Dezinformátorům, pravicovým ideologům a konzervativcům z celého světa se daří poměrně úspěšně vytvářet karikaturu feministického myšlení a gender studies. Hlavní půdou těchto „progresivních tendencí“ je podle nich kultura, se zvláštní důrazem na hollywoodskou produkci. Pokud ale tyto představy vytáhneme z toxické mlhy murmuru a zkusím si je srovnat s konkrétními uměleckými díly, začnou se pomalu drolit. Současná feministická a na gender zaměřená beletrie nás seznamuje s nuancovaným a komplexním pohledem na ženské a mužské společenské role a je takřka nemožné ji shrnout do několika jednoduchých hesel či pouček. Přestože úspěšných a zajímavých autorek je čím dál více, málokterá z nich vykresluje svůj literární svět jako banální ilustraci patriarchálního útlaku nebo naopak jako prostor pro utopickou feministickou imaginaci. Mnohem spíš jim jde o vytvoření nových prostorů v kultuře, v nichž by se mohla ženská identita pohybovat svobodněji. Nabízejí mnohovrstevnaté pohledy na vztahy mezi muži a ženami a ženami navzájem. Překvapit nás může snad jen to, jak rozmanité a nesmírně propracované projevy současná feministická literatura má. Do stereotypů, agitek a prosté ideologie mají opravdu daleko. Stejně tak i v mužské literatuře se objevují knihy zpracovávající mužskou toxicitu nebo naopak projevy takzvané nové maskulinity. V druhém díle podcastu V chapadlech murmuru s názvem Trable s genderem se zpomaleným pohledem literatury podíváme na to, jak současní spisovatelé a spisovatelky chápou gender a normy ženského a mužského chování, jak se do nich promítá queer perspektiva a co se nám vůbec o naší sexualitě a identitě pokouší říct.

Seznam literatury ve 2. díle:

Kristen Roupenian – povídka Milovník koček ze souboru Ty víš, že to
chceš
 (přeložila Tereza Marková Vlášková)
Leily Slimani – Něžná píseň (přeložila Sára Vybíralová)
Elena Ferrante – Příběh nového jménav, druhý díl tetralogie Geniální
přítelkyně
 (přeložila Alice Flemrová)
Karl-Ove Knausgard – Můj bojv, kniha druhá: Zamilovaný mužv (přeložila
Klára Dvořáková Winklerová)
Maggie Nelson – Argonauti (překlad Jan Bělíček)

Epizoda 3: Zpět do třídy

Podobně jako gender nebo rasa je i třída důležitou dimenzí situovanosti člověka ve světě. Životní perspektivy jedinců z odlišných sociálních zázemí se zcela zásadně liší. Možná i proto se dnes stala oblíbeným literárním tématem. Třídní perspektiva totiž dokonale zapadá do mozaikovité formy románu a vnáší do literatury napětí a motivy, s nimiž je ve vyprávění možné vynalézavě pracovat. Literární forma dokáže efektivně a především afektivně zprostředkovat poměrně komplikované dimenze této problematiky. A to tak, že se čtenářů dotýkají na zcela základní úrovni. Jakým způsobem tedy současné autorky a autoři přistupují k třídě? A co nového nám v tomto ohledu přinášejí?

Seznam literatury ve 3. díle:

J. D. Vance – Americké elegie (přeložil Miloš Calda)
Didier Eribon – Návrat do Remeše (přeložil Dušan Špitálský)
Édouard Louis – Kdo zabil mého otce? (přeložil Jan Bělíček)
Sally Rooney – Obyčejní lidé (přeložil Jan Bělíček)
Edward St Aubyn – Na tom nesejde (přeložil Ladislav Nagy)

Epizoda 4: Zapletení do traumat otroctví

Ve čtvrtém díle se zaměříme především na to, jak vypadá afroamerická zkušenost v současné literatuře a jakým způsobem dokáže její pečlivá četba rozšířit naše často povrchní představy o americké společnosti.

Seznam literatury ve 4. díle:

Ta-Nehisi Coates – Mezi tímto světem a mnou (přeložil Jan Bělíček)
Octavia Butler – Spříznění (přeložil Jan Bělíček)
Colson Whitehead – Podzemní železnice (přeložili Alžběta a Jan Dvořákovi)
Octavia Butler – Xenogenesis: Úsvit, první díl trilogie (přeložil Petr Kotrle)
Chimamanda Ngozi Adichie – Amerikána (přeložil Petr Štádler)

Epizoda 5: Pohledem dvojitého agenta

V pátém díle podcastu V chapadlech murmuru s názvem Pohledem dvojitého agenta se zaměříme na to, jak dokáže literatura rozmělňovat stereotypy a zprostředkovávat komplikované a rozvětvené osobní příběhy uprchlíků a migrantů tak, aby se z nich nic důležitého nevytratilo.

Seznam literatury v 5. díle:

Mohsin Hamid – Exit West (přeložila Markéta Musilová)
André Aciman – Pryč z Egypta (přeložil Jan Bělíček)
Viet Than Nguyen – Sympatizant (přeložil Karel Makovský)
Olga Tokarczuk – Běguni (přeložil Petr Vidlák)
Valeria Luiselli – Archiv ztracených dětí (přeložil Jan Bělíček)

Epizoda 6: Temný nový svět

Nacházíme se v éře posedlé představou konce světa nebo jen kultura nasává společenskou atmosféru, která se oprávněně obává našeho směřování k zániku? Závěrečný díl literárního podcastu V chapadlech murmuru je věnovaný různým formám konce světa v současné literatuře.

Seznam literatury v 6. díle:

Cormac McCarthy – Cesta (přeložil Jiří Hrubý)
José Saramago – Slepota (přeložila Lada Weissová)
Liu Cixin – trilogie Vzpomínka na Zemi, Temný les, díl druhý (přeložil Aleš Drobek)
Jeff VanderMeer – Trilogie Jižní zóna, Anihilace, díl první (přeložil Petr Kotrle)
Kim Stanley Robinson – New York 2140 (přeložil Jan Bělíček)

Spolupráce:

Autor: Jan Bělíček
Překlad: Guy Tabachnick
Česky namluvili*y: Jan Bělíček a Anita Krausová
Zvuková postprodukce: Jonáš Richter
Hudba a sound design: Ondřej Bělíček
Teaser a vizuál: Barbora Kleinhamplová
Produkce: Nela Klajbanová
Poděkování: Ondřej Mikula

Podcast vychází za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky.