Rezidence: Jiří Žák

Jiří Žák bude v Ammánu rozvíjet svůj dlouhodobý výzkumný projekt…

01.11.2018 01:00 —30.11.2018 23:00
Spring Sessions, Ammán, Jordánsko

Jiří Žák (1989*) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru Tomáše Vaňka. Absolvoval stáže v Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové na UMPRUM, v Šalounově ateliéru pod vedením Ruth Noack a na Univerzitě umění a designu v Karlsruhe v ateliérech Isaaca Juliena a Vadima Fishkina. V roce 2015 se stal laureátem ceny EXIT, která se zaměřuje na studenty vysokých uměleckých škol z České a Slovenské republiky. V témže roce působil v kolektivu Galerie 207 na UMPRUM. Je členem Ateliéru bez vedoucího. Ve své tvorbě se zabývá video-esejistickým přístupem a kritickou reflexí historických událostí i současnosti. Základem jeho prací je vždy politikum zprostředkované imaginativní a imerzivní formou.

Jiří Žák bude v Ammánu rozvíjet svůj dlouhodobý výzkumný projekt s názvem ‚Epilog dlouhého přátelství‘, ve kterém řeší historii Československého vývozu zbraní do Sýrie od 50.let do roku 1989, a jeho implikace pro současnost. Zkoumaná historie slouží také jako pozadí pro širší úvahu nad povahou a konstrukcí české indentity a jejího vztahu k ne-evropskému druhému.