Potomci hub: DĚTSKÁ LESNÍ SKUPINA

Zveme na dětské lesní skupinu, která ma letos za cíl překračování hranic mezi druhy.

23.07.2021 —25.07.2021
Orlické hory

Program pracovní skupiny IV.: DĚTSKÁ LESNÍ SKUPINA s podtitulem PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC MEZI DRUHY v rámci třetího ročníku sympozia na lesním a lučním pozemku mezi obcemi Hnátnice a Písečná v Orlických horách, 23. – 25. 7. 2021.

Skupina IV.: DĚTSKÁ LESNÍ SKUPINA: PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC MEZI DRUHY

Přidejte se k nám na společné procházky, vyprávění, výrobu masek a kostýmů a přípravu společné akce. Cílem Dětské lesní skupiny pro rok 2021 je překračování hranic mezi druhy. Budeme se společně snažit porozumět řeči zvířat, hub a rostlin, budeme zkoumat jejich pohyb a gesta a vzájemnou komunikaci, budeme se pokoušet naslouchat jejich touhám, úzkostem i potřebám a zaměříme se i na ty obyvatele a obyvatelky lesa, které běžným okem nevidíme. Jelikož jsme si minule všimli*y, že k nám les promlouvá možná ještě intenzivněji, když spíme, letošní novinkou bude sběr snů, které se vám budou zdát v lese. K tomuto sběru srdečně zveme i dospělé účastníky a účastnice sympozia.

Dětská lesní skupina připravuje program pro děti a s dětmi, je dopředu navrženým, ale nefixovaným pásmem, které aktivně reaguje na podněty a potřeby jeho účastníků a účastnic. Současně umožňuje rodičům, aby se účastnili programu, určeného spíše pro dospělé.

V rámci dětské skupiny kromě jednotlivých programů mají v péči vaše nejmenší Žofia a Lujza. / Lujza Srnková je absolventka malby a lektorka kurzů pro děti, mládež a dospělé. Zajímají ji mezigenerační spojení a nekonvenční formy ve vzdělávání. Žofia Ščuroková je studentkou katedry audiovizuálnych studií na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Většinu volného času tráví v zákoutích knižních antikvariátů, bazarů s vinyly a nebo jako lektorka na dětských táborech.

>> Pátek 23. 7. <<
Vytvoření společného stanoviště. Představení se lesu a seznámení se s jeho obyvatelkami a obyvateli. Vyprávění o proměnách ve zvířata, rostliny nebo houby před spaním.
14:00-16:00 Vytvoření stanoviště dětské lesní skupiny, kde proběhne první setkání. Pro ty, kdo přijedou dříve a chtějí se k nám přidat v zútulňování našeho stanoviště.
17:00 Představení se Lesu a seznámení se s jeho obyvatelkami a obyvateli i mezi sebou navzájem.
Večerní program: Vyprávění, čtení na dobrou noc. O mluvících rostlinách, houbách a zvířatech, proměnách v jiné tvory a nazpátek, zvířecí a rostlinné mytologii a bytostech mimo kategorie.

>> Sobota 24. 7. <<
Řeč zvířat, hub a rostlin: pokusy o překračování hranic mezi druhy. První řečová a pohybová zkouška. Společná imaginace. Vyprávění před spaním, sběr snů.
9:30 Procházka lesem: Pozorování lesa, sbírání předmětů, pohybů a zvuků.
10:00 Mary Čtvery: Propojme se a poslouchejme.
Kam až se můžeme proposlouchat? Jaké písně se v lese zpívají? A co když to nejdůležitější naše ucho vůbec nedokáže zachytit? Jak se ztišit, abychom se mohli*y od lesa učit? / Marie Čtveráčková aka Mary C je hudebnice, kurátorka a spoluzakladatelka Knihovny syntezátorů.
11:00 Hana Polanská (Turečková): Lidské tělo má v sobě zakódovány všechny vzorce vývojových úrovní naší planety. Různé anorganické formy přírody, rostliny a živočichové jsou předobrazy těchto vzorců, od kterých se můžeme učit a znovu tak objevit spojení s touto historií skrze naše těla. Díky přírodě a spočinutí v ní také můžeme znovu prozkoumat různé časovosti, rytmy a prostory a tím objevovat a přijímat jiné stavy bytí a vztahovosti než ty, preferované dominantní kulturou západního typu. / Hana Polanská (Turečková) je tanečnice a choreografka. Momentálně se zajímá o somatický pohyb, analýzu pohybu a studuje vliv tanečně-pohybové terapie na vytváření růstových faktorů v mozku pro podporu mozkové plasticity ve stáří jako prevence proti neurodegenerativním onemocněním.
14:30 Magdalena Šipka: Kurz proměny. Zkusme si představit, že jsem někdo úplně jiný, možná máme větve, možná šupiny. Jak se nám bude žít v lese? / Magdalenu Šipku znáte spíš jako teoložku, básnířku nebo skrz novinářské texty, zároveň se celou dobu svého života živí především prací s dětmi a mládeží. Tuto profesi v současnosti rozvíjí hlavně prostřednictvím projektu zaměřeného na kritickou pedagogiku Futuropolis: Škola emancipace.
16:00 Nikola Brabcová: Příprava barev z místních rostlin a pigmentů. Od semínka přes kořeny v půdě až po květ, který nás spojí s hmyzím světem. / Nikola Brabcová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze. Její poslední práce se zabývají půdou a přírodními materiály. Mimo vlastní tvorbu se spolupodílí na projektu Studio-prototyp a Artyčok.tv.
Večerní program: Vyprávění, čtení na dobrou noc. Magdalena Šipka: Noční cesta. Jakým jazykem mluví setmělá příroda a co se v ní ukrývá?

>> Neděle 25. 7. <<
Pokus o proměnu.
9:30 Stávání se zvířaty, houbami nebo rostlinami: Řečová a pohybová zkouška. Výroba kostýmů a masek.
14:30 Dokončování kostýmů a masek. Stávání se lesem. Společné i jednotlivé zabydlení lesa. Proměna.
16:00 Návrat do původní podoby. Nebo také ne. Odjezd domů.

Realizační tým skupiny: Eva Koťátková, Barbora Kleinhamplová, Petra Pučeková, Lujza Srnková, Žofia Ščuroková

Fotodokumentace (c) Johana Pošová

Workshopy skupiny jsou součástí letního lesního sympozia Potomci hub podpořeného Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury a Waterrain.